Meer inrijverboden voor touringcars in centrum Amsterdam


De gemeente Amsterdam breidt het aantal inrijverboden voor touringcars in het centrum uit. Voor bestemmingsverkeer gelden deze verboden vooralsnog niet. Met deze maatregelen wil de gemeente touringcars weghouden van drukke locaties in het centrum waar ze niet hoeven te zijn. Busvervoer Nederland steunt dat uitgangspunt, maar is wel benieuwd naar hoe alles in de praktijk uit zal pakken.

Amsterdam probeert de verkeerscirculatie in de drukke binnenstad anders in te richten. Het betreft een plan van de vorige verkeerswethouder, Pieter Litjens, dat er op is gericht doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de binnenstad weg te houden. Het beperken van het touringcarverkeer in het centrum is daar een onderdeel van. Deze voertuigen moeten dus niet zozeer worden geweerd, maar straks wordt wel verwacht dat ze alleen nog op plekken in de Amsterdamse binnenstad komen waar ze ook echt moeten zijn.

Alternatieve halteerlocaties

Eind juli worden de nieuwe autoroutes van kracht waar ook de touringcars mee te maken krijgen. Daarnaast gaat er voor touringcars vanaf 22 juli een aantal inrijverboden gelden. De alternatieve halteerlocaties zijn dan ook klaar voor gebruik. De inrijverboden gelden voor doorgaand verkeer. Voor bestemmingsverkeer geldt vooralsnog een uitzondering. Dit betreft touringcars die passagiers in en uit laten stappen op haltes in het gebied waar de inrijverboden gelden, zodat die passagiers daar bestemmingen kunnen bezoeken. Op onderstaande afbeelding zijn die routes in kaart gebracht.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Route touringcars

Busvervoer Nederland steunt de plannen van de voormalige wethouder om alle touringcars (en ander verkeer) die niet in het centrum hoeven te zijn naar halteerlocaties te dirigeren, waaronder die aan de achterzijde van het Centraal Station. Dat laat secretaris Carlo Cahn weten. “Het idee om het centrum helemaal touringcarvrij te maken, steunden wij niet. Maar dat is uiteindelijk ook niet doorgegaan. Het wordt met al deze afsluitingen weliswaar moeilijker om met een touringcar in die binnenstad te komen, maar het kan nog steeds.”

Fundamentele verandering

Cahn gaat er van uit dat de nieuwe wethouder, Sharon Dijksma, zich realiseert dat de touringcar nog steeds het aangewezen voertuig is om grote groepen mensen door de binnenstad te vervoeren. Verder moet de praktuhk uitwijzen hoe de plannen zoals die er nu liggen uit zullen pakken. “Want het is echt een fundamentele verandering van de verkeerscirculatie in de binnenstad voor al het autoverkeer”, stelt Cahn.

“Het uitgangspunt van touringcarbedrijven uit heel Europa is al tijden dat ze aan de voorkant van het Centraal Station kunnen stoppen. De twee grote haltes verdwijnen naar de andere kant van het station. Het zal een tijdje duren voordat iedereen dat doorheeft. Er is al met al een vrij grote kans dat met name buitenlandse chauffeurs zich vast gaan rijden. Ik hou met name voor september, als het weer drukker wordt met touringcars in Amsterdam, mijn hart vast.”

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...