Meer gebruiksgemak bij regie op groepsvervoer


Korton breidt zijn oplossingen voor de regie op groepsvervoer momenteel flink uit. Veel van de nieuwe zaken en verbeteringen draaien om meer gebruiksgemak voor opdrachtgevers, regiebedrijven en cliënten. “Groepsvervoer is immers complexe materie waar door opdrachtgevers en gebruikers hoge eisen aan worden gesteld”, aldus Martijn Laan van Korton.

Korton houdt zich al langer bezig met digitale oplossingen voor de regie op groepsvervoer. Intern werd een aantal ideeën bedacht voor functies om toe voegen aan het bestaande systeem, Korton Regie. Die ideeën waren met name gericht het gebruik van het systeem makkelijker te maken voor zowel de opdrachtgevers als de vervoersregisseurs en de (ouders en verzorgers van) cliënten.

“Op enig moment hebben we besloten dit echt op te pakken en de aansluiting met klanten te zoeken. Door middel van een Proof of Concept zijn we in de praktijk met enkele klanten gaan bekijken hoe onze ideeën werkten en waar ze moesten worden bijgestuurd. Tegelijk ben ik met collega Matthijs Dessing in kaart gaan brengen wat we precies willen toevoegen aan het systeem en wat we daarmee willen bereiken”, legt business analist Martijn Laan uit.

Nodig in de praktijk

De geformuleerde doelen werden bij twee verschillende klanten getoetst. “De Proof of Concept draaide om wat wij zelf aan het systeem wilden toevoegen en verbeteren, maar klanten kijken daar weer op een andere manier naar. Zij kunnen ook beoordelen of wat wij maken in de praktijk echt nodig is en zal werken”, legt business consultant Roshni van Zeijst uit. Laan: “Uiteindelijk hebben we met weer een andere klant, Brookhuis, een uitgebreidere sessie gedaan. Daarin we zijn gaan nadenken over de beste volgorde en werkwijze voor het toevoegen van functionaliteiten.”

Brookhuis is één van de klanten van wie al vaststaat dat ze gaan werken met de nieuwe versie van Korton Regie voor groepsvervoer. Dat betekent niet dat er op een vaststaand moment één nieuwe versie zal zijn. Er is in januari een traject gestart waarin een reeks aanvullingen op Korton Regie voor groepsvervoer wordt uitgewerkt. Zo gaat men eerst aan de slag met het extranet voor de gebruikers van het vervoer, en naarmate daarmee vorderingen worden geboekt, komen de volgende aspecten aan bod. “Dat werk is natuurlijk nooit echt af”, benadrukt Van Zeijst.

Steeds beter beheersbaar

“Het is niet zo dat de gebruikers over bijvoorbeeld een jaar alles tot hun beschikking hebben”, zegt Laan ter aanvulling. “We werken per release, waarbij er telkens aanvullingen en verbeteringen worden gedaan. Zo moet de regie op groepsvervoer steeds wat beter beheersbaar, inzichtelijker en bruikbaarder worden.” Van Zeijst: “Denk bijvoorbeeld aan het vastzetten van een bepaalde chauffeur op een route als daar bij een specifieke leerling behoefte aan is, in plaats van dat elke keer opnieuw te moeten invoeren.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...