Medaille voor heldhaftige taxichauffeur


Taxichauffeur Jan Broersma uit Roodeschool en verpleegkundige Jeroen Steenkist uit Groningen zijn onderscheiden voor het redden van een drenkeling. Door kordaat op te treden wisten de twee in augustus vorig jaar het leven van de toen 19-jarige Marco de Graaf te redden.

Jan Broersma staat links op de foto, naast hem staan De Graaf, burgemeester Hiemstra van Appingedam en Steenkist. Foto: gemeente Appingedam.

Marco de Graaf was op 18 augustus 2017 bezig in een trekker de berm langs de N33 ter hoogte van Appingedam te maaien. Toen de trekker weggleed, werd de bestuurder eruit geslingerd. Daarbij kwam hij zwaargewond en bewusteloos in de sloot terecht, waar hij dreigde te verdrinken.

Boersma en Steenkist reden, ieder afzonderlijk, langs de plaats van het ongeval toen dat plaatsvond. De taxichauffeur sprong in het water en bracht het slachtoffer naar de kant. Steenkist hielp beide mannen op het droge en verleende eerste hulp terwijl de ambulance in aantocht was. De Graaf maakt het inmiddels weer goed.

Medaille en oorkonde

Beide heren zijn door de gemeente Appingedam en de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen in het zonnetje gezet. Zij kregen van de Maatschappij ieder een bronzen medaille en bijbehorende oorkonde. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra sprak lovende woorden: “Met gevaar voor eigen leven zijn ze meteen tot actie over gegaan en dat heeft het leven gered van het slachtoffer. Daar ben ik beide mannen zeer erkentelijk voor.”

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...