Man vrijgesproken van aanranding taxichauffeur


Een 45-jarige man is vrijgesproken van het aanranden van een taxichauffeur. De chauffeur beweerde door de man te zijn betast in zijn kruis. De rechter stelt niet te kunnen uitsluiten dat dit is gebeurd, maar tegelijk kan het ook niet worden bewezen. 

Het vermeende incident vond in februari 2017 plaats in Ede. De taxichauffeur zou toen onder bedreiging van geweld door een passagier zijn betast in zijn kruis, hoewel hij aangaf daar niets van te willen weten. Zoals vaak het geval is bij zedenmisdrijven, waren er slechts twee personen bij aanwezig. Daarom moet er voldoende steunbewijs zijn om aan te tonen dat iets daadwerkelijk is gebeurd. Hiermee wordt voorkomen dat mensen elkaar van alles en nog wat in de schoenen kunnen schuiven.

Overstuur

De taxichauffeur heeft tijdens de rit Whatsapp-berichten verstuurd naar zijn werkgever over de situatie waarin hij zich bevond. Ook heeft er een telefoongesprek plaatsgevonden met de verdachte. Maar in beide gevallen is er niets over betastingen gezegd. Verder speelt mee dat de taxichauffeur na afloop van de rit behoorlijk overstuur was over wat hem was overkomen. Dit is ook door meerdere mensen waargenomen. Maar ook hierbij is niets gezegd over de ongewenste handelingen die bij hem zouden zijn gepleegd.

Onvoldoende bewijs

Uit al deze zaken zou duidelijk kunnen worden dat de taxichauffeur inderdaad is overkomen wat hij beweert: dat de passagier hem tegen zijn zin in het kruis zou hebben betast. Maar het is allemaal onvoldoende concreet om als steunbewijs te kunnen gelden. Bovendien ontkent de verdachte de gang van zaken. Daardoor is de rechter er onvoldoende van overtuigd dat de man inderdaad de taxichauffeur heeft aangerand.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...