Maatregelen tegen taxi-overlast nog zonder effect


Bewoners van de Amsterdamse binnenstad ervaren veel overlast van uitgaanspubliek, horecagelegenheden en taxi’s. De maatregelen die de gemeente heeft genomen om die overlast terug te dringen, hebben vooralsnog niet tot verbetering geleid. Dat concludeert de gemeentelijke ombudsman, Arre Zuurmond, in zijn vervolgrapport over dit onderwerp.

Zuurmond houdt zich al enkele jaren bezig met de overlast die binnenstadbewoners ervaren. In zijn jaarverslag 2015 waarschuwde hij daar al voor en in het rapport ‘Feesten of Beesten?’ uit eind 2016 ging hij dieper op de zaken in. Uiteraard zijn taxi’s niet de enige bron van overlast. Het gaat ook om overlast van horecagelegenheden en uitgaanspubliek, drugsdealers, wildplassers en wildpoepers en rotzooi die op alle denkbare plekken wordt achtergelaten.

Getoeter en geschreeuw

Maar binnen het geheel van zaken en personen die overlast veroorzaken, vooral in en rondom uitgaangebieden als het Leidseplein, zorgen taxi’s en hun bestuurders voor problemen met getoeter, geschreeuw, stilstaan met draaiende motoren, verkeersovertredingen en in sommige gevallen intimiderend gedrag tegen handhavers en bewoners. In ‘Feesten of Beesten?’ wordt gemeld dat 20 procent van de  bewoners van stadsdeel Centrum last heeft van taxi’s en taxichauffeurs. In sommige delen van de binnenstad geldt dat voor tot wel 40 procent van de bewoners.

De ombudsman heeft deze en andere problemen ook zelf waargenomen, onder meer door mee te lopen met handhavers. In reactie op zijn eerste rapport nam de gemeente Amsterdam maatregelen onder de noemer ‘Binnenstad Offensief’. Het aantal handhavers dat zich met overlastbestrijding ging bezighouden werd uitgebreid.  De ombudsman zette zijn onderzoek voort, door met zijn team bij bewoners thuis te posten en opnames te maken. Zijn conclusie: meer handhavers inzetten heeft voor de bewoners niet tot een afname van de overlast geleid.

Taxi’s negeren stopverbod

Zo werd er in april 2017 een nacht lang bij een bewoonster van de Leidsegracht gepost, en vanuit twee woningen in de buurt werden opnamen gemaakt. Wat volgde was een ware parade van verwarde mensen, wildplassers, overtredingen van verkeers- en parkeerregels, luidruchtig uitgaanspubliek en toeterende taxi’s.

Langs de woning rijden die nacht 1.350 auto, waarvan ruim 60 procent taxi’s. Het stopverbod voor de Leidsegracht, één van de maatregelen om de overlast door deze groep terug te dringen, werd 104 keer door een taxi genegeerd. Onder de 49 particuliere auto’s die het stopverbod negeerden, waren mogelijk ook de nodige snorders. Van 42 gestopte taxi’s heeft de ombudsman de kentekens genoteerd en gescand met RDW-gegevens. De oogst: 4 niet verzekerde taxi’s, vijf taxi’s die niet als taxi geregistreerd staan, 3 taxi’s zonder APK, één taxi met onlogische kilometerstand en drie kentekens die niet hij RDW bekend zijn. Met 38 procent van de in dit mini-onderzoek onderzochte taxi-kentekens was dus iets mis.

Slimmere handhaving nodig

In totaal heeft de ombudsman die nacht 942 overtredingen geconstateerd, waarvan dus flink wat door taxichauffeurs. Dat de maatregelen van de gemeente niet hebben geholpen komt niet omdat de handhavers hun werk niet goed zouden doen, want met hun werk helpen ze in elk geval de grootste excessen te voorkomen. “Het overlastprobleem is echter te complex en weerbarstig om door de beschikbare handhavers opgelost te worden.”

Daarbij gaat het dus niet alleen om taxi’s en taxichauffeurs, maar zij zijn wel een belangrijke bron van overlast voor veel binnenstadbewoners. Om deze en andere overlast te bestrijden is volgens Zuurmond slimmere handhaving nodig, waarbij meer technologische mogelijkheden benut worden en bevoegdheden gebundeld of uitgebreid worden. Ook moet de samenwerking met landelijke instanties als ILT worden uitgebreid. Lees hier het volledige rapport van de Ombudsman Metropool Amsterdam.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...