Maandelijks 12 tot 15 meldingen illegaal taxivervoer Amsterdam


In Amsterdam wordt in 2018 door handhavers elke maand twaalf tot vijftien keer melding gemaakt van illegaal taxivervoer in de opstapmarkt. Over heel 2017 werd er 127 keer zo’n Rapport van Bevindingen (RvB) opgesteld. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleerde vorig jaar 417 taxi’s in Amsterdam, waarbij 237 overtredingen werden vastgesteld.

Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven op vragen door D66-Kamerlid Rob Jetten. Hij stelde die vragen naar aanleiding van het nieuws over een mogelijke aanval op het hoofdkantoor van Uber door boze taxichauffeurs. De voorgenomen aanval ging eerder dit jaar niet door, al was voor de buitenwereld niet geheel duidelijk hoe serieus de plannen waren.

Voor Jetten was de voorgenomen aanval reden om vragen te stellen over illegaal taxivervoer in de hoofdstad. “Hoeveel klachten over illegale taxivervoerders in relatie tot Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) zijn er bij u bekend sinds 2017?”, wil Jetten graag weten. Van Veldhoven geeft aan dat er op een digitaal meldpunt voor illegaal taxivervoer sinds 2017 tien meldingen zijn binnengekomen.

Hetzelfde tempo

De handhaving op straat levert wat dat betreft meer op: vorig jaar 127 Rapporten van Bevindingen over taxichauffeurs die zonder TTO-vergunning in de opstapmarkt reden. Dit jaar gaat dat in hetzelfde tempo door, met twaalf tot vijftien van zulke meldingen door handhavers per maand.

Jetten wil ook graag weten welke rol de ILT in dit geheel speelt. De staatssecretaris meldt dat de ILT vorig jaar in Amsterdam zeventig georganiseerde taxi-inspecties uitvoerde. Daarbij werden 417 taxi’s tegen het licht gehouden; bij 237 daarvan stelden de inspecteurs één of meerdere overtredingen vast.

Risco het grootst

“Het aantal overtredingen lijkt hoog in verhouding tot het aantal gecontroleerde taxi’s, maar dat heeft te maken met de risicogerichte aanpak van de ILT. Daarbij wordt gecontroleerd op plaatsen en tijdstippen dat het risico op overtredingen het grootst is. Door de ILT zijn boeterapporten opgesteld, die ter verdere behandeling zijn overgedragen aan het openbaar ministerie (OM)”, legt Van Veldhoven uit.

Proef ILT: meer controles mogelijk maken

Zij geeft verder aan dat de ILT een proef uitvoert om meer taxi’s te kunnen controleren dan bij straatcontroles, want die zijn erg tijdrovend. In de proef vindt een snelle check van arbeids- en rusttijden plaats. De chauffeurs kunnen dan verder werken en de inspecteurs doen op kantoor verder onderzoek. Aan de hand daarvan worden dan, indien nodig, risicogerichte bedrijfsinpecties gedaan. “Deze aanpak vergroot de pakkans en zal naar verwachting de naleving van de taxiregels verbeteren”, aldus de staatsecretaris.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...