Loonsverhoging van 3 procent voor taxichauffeurs


De vakbonden hebben vanmiddag alsnog een akkoord over een nieuwe cao bereikt met de werkgevers. De werkgevers in de straattaxi, huisartsenpostvervoer, het leerlingen- en zorgvervoer zijn akkoord gegaan met de eis voor 3 procent meer loon. Daar ging op woensdagochtend een staking door taxichauffeurs aan vooraf.

De werkgevers en werknemers kwamen er aanvankelijk met elkaar uit over een nieuwe cao, maar uiteindelijk liep alles vast een verschil van inzicht over de definitieve teksten. Omdat er geen nieuw overleg kwam, werd de huidige cao met een jaar verlengd. Dat was tegen het zere been van de vakbonden: de cao verlengen was geen probleem, maar dan moest er wel 3 procent loon bij.

De leden van de vakbonden bleken bereid tot actie en staakten woensdagochtend bij een werkgeversoverleg in Heteren. Dat had blijkbaar het gewenste effect, want nog dezelfde dag bereikten vakbonden en werkgevers een principe-akkoord voor een nieuwe cao, mét de gewenste 3 procent loonsverhoging. Die komt er per 1 januari 2018 bij.

Tevreden

De nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht vanaf afgelopen juli tot en met 31 december 2018. Er zijn geen nieuwe afspraken gemaakt over de werktijden. De afspraken hierover in de oude cao blijven in stand.

Onderhandelaar Agostino di Giacomo Russo van CNV Vakmensen is tevreden: “Een mooi resultaat dat recht doet aan het vakmanschap van de taxichauffeur.” FNV-onderhandelaar Minke Jansma: “Samen met de werkgevers trekken we gezamenlijk op richting de opdrachtgevers in de sector. Zij moeten bij aanbestedingen eerlijke prijzen hanteren, waardoor ook werkgevers en taxichauffeurs een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen.”

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...