Leerlingenvervoer uitgebreid voor kinderen statushouders


Kinderen van statushouders in de gemeente De Fryske Marren hebben voortaan ook recht op leerlingenvervoer naar de Taalklas. De Taalklas is een voorziening waar kinderen van statushouders gedurende enkele dagdelen per week naartoe kunnen om Nederlands te leren. Dat heeft het college in deze gemeente onlangs bepaald.

Het college van de Friese gemeenschap vindt deze Taalklas erg belangrijk en ziet dit als een verlengstuk van het bestaande onderwijspakket. Daarom kunnen statushouders ook voor het vervoer richting deze Taalklas aanspraak maken op dit aanvullende leerlingenvervoer. Ouders kunnen hier alleen aanspraak op maken als ze buiten de dorpskern van Joure wonen en de kinderen dus niet zelfstandig naar de les kunnen reizen.

Duur

Volgens het college in de Friese gemeente zijn de ouders van deze kinderen vaak niet in staat om hun kinderen een aantal dagdelen per week naar deze taalklas in Joure te brengen. Daarom kunnen zij maximaal vier dagdelen hun kinderen gebruik laten maken op dit aanvullende leerlingenvervoer. Kinderen hebben hier maximaal twee jaar recht hebben, maar het college kan later besluiten om de periode per kind te verlengen.

De maatregel is halverwege juli ingegaan. Het vervoer is alleen aan te vragen door mensen met een geldende verblijfsstatus, die niet in de dorpskern van Joure wonen en niet in staat zijn om hun kinderen naar de Taalles te brengen. Tot nog toe maken ongeveer vijftien kinderen gebruik van het aanvullend leerlingenvervoer

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...