Leerlingenvervoer Rijssen-Holten via ouderencollectief


Het leerlingenvervoer in Rijssen-Holten moet voortaan door de ouders zelf geregeld worden via een ouderencollectief. Op die manier hopen de ouders dat het niveau van de voorziening op peil blijft. Via een openbare aanbesteding vrezen ze dat er te snel wordt gekozen voor de meest goedkope oplossing.

Het vervoer van kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking wordt nu nog door de gemeente geregeld.

Adviesraad

Ouders van de kinderen hebben zich verenigd in de Adviesraad Leerlingenvervoer Rijssen-Holten (ALRH). Zo vinden de ouders het belangrijk dat de leerlingen iedere dag door hun eigen vaste chauffeur wordt vervoerd, en dat er niet gewisseld wordt.

De lokale adviesraad werkt sinds een jaar aan het plan voor een oudercollectief dat op 12 april wordt gepresenteerd, zo meldt Tubantia.

Persoonsgebonden budget

Ook bijvoorbeeld de gemeente Tiel werkt met een vraaggericht model voor het leerlingenvervoer, waarbij ouders met persoonsgebonden budgetten zelf vervoer inkopen bij lokale taxibedrijven. Hierbij financieren gemeentes het vervoer volgens een bepaald budget, maar regelen ouders de inkoop zelf zodat er geen aanbesteding nodig is. Willen de ouders hogere kwaliteit maar is daarvoor geen budget, leggen ze zelf het verschil bij.

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om priv├ęgegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...