Leerlingenvervoer Nuth gegund aan Connexxion


De gemeente Nuth heeft het vervoer van leerlingen tot en met juli 2020 aan Connexxion Taxi Services toegekend. De vervoerder uit IJsselmuiden liet daarmee drie andere inschrijvers achter zich. 

De gemeente Nuth bestaat uit de kernen Nuth, Hulsberg, Schimmert, Wijnandsrade en Vaesrade. De uitvoering van het leerlingenvervoer vindt plaats op basis van de gemeentelijke verordening over dit onderwerp, die sinds vorig jaar van kracht is. Het beleid voor leerlingenvervoer moet nader vorm en inhoud krijgen. Daarbij zijn diverse kernpunten vastgesteld. Zo zijn ouders primair verantwoordelijk voor de opvoeding en het schoolbezoek, de zelfredzaamheid van het kind staat voorop, kwaliteit en veiligheid van het vervoer staan hoog op de agenda en de insteek is dat de kosten van het vervoer worden gereduceerd.

Doelgroepenvervoer bundelen

Het gaat om een te vervoeren groep scholieren van circa tachtig personen. Zoals te doen gebruikelijk bij deze vormen van vervoer is dat een indicatief aantal waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Het daadwerkelijke aantal leerlingen dat vervoer nodig heeft kan sterk variëren van schooljaar tot schooljaar. Het laatste schooljaar waarop deze overeenkomst van toepassing kan zijn is 2022-2023. Dan moet er wel drie keer met een jaar worden verlengd na de aanvankelijke contractperiode van drie jaar, eindigend op 31 juli 2020. Die datum is ook gekozen omdat men het doelgroepenvervoer in Nuth weliswaar wil gaan bundelen, maar dit zal niet gebeuren vóór 2021. De contracten gaan op 1 januari aanstaande in.

Maximaal acht leerlingen

Bij de beoordeling op economisch meest voordelige inschrijving is gekeken naar kwaliteit en prijs. Op elk van deze onderdelen kon een maximale score van 350 punten worden behaald. Vervolgens werd de prijs voor 60 procent meegewogen en de kwaliteit voor 40 procent. Bij deze opdracht is sprake van groepen die maximaal uit acht leerlingen bestaan. De inzet van grotere voertuigen dan voor acht personen is dan ook niet toegestaan. Er is niet uitgegaan van de inzet van begeleiders, maar als Connexxion daar toch voor kiest vergoedt de gemeente Nuth dat met maximaal 33,50 euro per beladen uur.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...