‘Leerlingenvervoer Jobinder na slechte start op niveau’


De start van het nieuwe leerlingenvervoer in Noordoost-Friesland liet te wensen over, maar intussen loopt alles volgens de opdrachtgever weer zoals het hoort. De problemen van de eerste dagen hadden vooral te maken met een gebrekkige verwerking van informatie en voertuigen die niet goed met de centrale bleken te communiceren. Het Mobiliteitsbureau geeft aan dat deze problemen nu achter de rug zijn.

Op de eerste dag van het leerlingenvervoer onder de vlag van Jobinder, maandag 8 januari, werden vijftien tot twintig leerlingen helemaal niet opgehaald door een taxi. Dit was op een totaal van circa 700 scholieren die per dag vervoerd moeten worden. Tevens werd een aantal leerlingen later opgehaald. “Hoeveel er te laat zijn opgehaald, is ons niet in alle gevallen bekend. Daarom kunnen we daar geen exacte aantallen van geven”, laat opdrachtgever het Mobiliteitsbureau weten in reactie op vragen van TaxiPro.

Informatie op drie niveau’s

“De oorzaken liggen op verschillende niveaus. Uiteraard is het zo dat de invoering van een nieuw systeem altijd een tijdje nodig heeft om foutloos te draaien. Het duurt soms even voordat kinderziektes verholpen zijn. Een van de problemen was dat niet alle voertuigen goed konden communiceren met de centrale. Een ander probleem was dat er voor de start van het nieuwe vervoersysteem op drie niveau’s informatie aanwezig was: bij gemeenten, bij vervoerders en soms ook bij chauffeurs. Niet alles stond op papier, waardoor er grote verschillen waren.”

“Inmiddels zijn al deze mutaties op de drie niveaus verwerkt en zijn deze problemen niet meer aanwezig”, aldus de opdrachtgever, die aangeeft dat de opwaartse lijn snel werd gevonden. “De tweede dag ging het beter, de derde dag ging het weer beter en intussen zitten we op een ‘regulier’ niveau.”

Overname van personeel

Er gingen ook de nodige verhalen rond dat chauffeurs geen kennis hadden gemaakt met leerlingen die zij zouden gaan vervoeren, terwijl dat wel de bedoeling was. Volgens het Mobiliteitsbureau ging dit echter grotendeels goed. “In de meeste gevallen is er kennis gemaakt, in sommige gevallen alleen telefonisch en in een aantal gevallen inderdaad niet. Doordat er nog niet bij alle vervoerders duidelijkheid was over de overname van het personeel, wisten de vervoerders in een paar gevallen op zaterdag nog niet welke chauffeurs gingen rijden en was daarom kennismaking nog niet mogelijk.”

Rustiger met telefoontjes

Daarnaast waren er klachten over de bereikbaarheid van de centrale én over de kosten voor het contact per telefoon. Maar ook die problemen zijn volgens het Mobiliteitsbureau inmiddels achter de rug: “Op maandag en dinsdag was de centrale lastig bereikbaar vanwege grote drukte. De capaciteit is snel opgeschaald en het werd ook met de dag rustiger qua aantallen telefoontjes. De wachttijd loopt nu tijdens piekmomenten op naar in enkele gevallen maximaal 5 minuten. De belkosten zijn sinds deze week 5 eurocent. Voor mensen die vorige week lang in de wacht hebben gestaan, komt er een regeling waarbij ze het bedrag terug kunnen vragen.”

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...