Leerlingenvervoer in vier gemeenten naar drie taxibedrijven


De gemeenten Ronde Venen, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden hebben hun doelgroepenvervoer gegund aan drie verschillende vervoerders. Het leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer is toegekend aan Van Driel en Hala Zeeland / Taxi Centrale Renesse. Willemsen-de Koning zal met ingang van het nieuwe schooljaar leerlingen uit Oudewater van en naar een gymlocatie vervoeren.

De eerste twee percelen betreffen het vervoeren van leerlingen die een toekenning aangepast vervoer hebben gekregen van de gemeente waar zij wonen. Perceel 1 is gegund aan Van Driel uit Oss, dat zes andere inschrijvers achter zich liet. Perceel 3 trok drie inschrijvers aan, waarvan Hala Zeeland / Taxi Centrale Renesse de opdracht gegund kreeg.

Bij de gunning van percelen 1 en 2 telde het criterium prijs voor 70 procent mee. Duurzaamheid, pilots voor volgtijdig vervoer en stimulering zelfredzaamheid wogen elk voor 10 procent mee. De opdrachtgevers willen onder meer dat er wordt ingezet op het gebruik van duurzamere voertuigen. Ook moeten de opdrachtnemers er aan meewerken dat meer gebruikers van het doelgroepenvervoer de overstap gaan maken naar het openbaar vervoer.

Laagste prijs

Willemsen-de Koning is momenteel al de uitvoerende partij inzake de Regiotaxi Veenweide, dat naast de genoemde gemeenten ook Lopik en Montfoort betreft. Het bedrijf heeft nu ook perceel 3 gewonnen van de aanbesteding in Ronde Venen, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden. Met ingang van schooljaar 2018-2019 zal WdK leerlingen uit Oudewater van en naar een gymlocatie vervoeren. Ook op dit perceel is een initiële looptijd van twee jaar van toepassing, met maximaal vier keer een jaar verlenging.

Perceel 3 is gegund aan de inschrijver met de laagste prijs. De gemeenten hebben daarvoor gekozen omdat ze op andere criteria geen onderscheidend vermogen zien voor de inschrijvers, waarvan zich er uiteindelijk zeven aandienden. Volgens de opdrachtgever is de kwaliteit van het vervoer geborgd via de geschiktheidseisen en bovendien zijn er geen aanvullende wensen neergelegd die tot meerkosten zouden kunnen leiden.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...