Leerlingenvervoer Goeree-Overflakkee naar Donkersloot en Munckhof


Het leerlingenvervoer en aanvullend wmo-vervoer in de gemeente Goeree-Overflakkee is gegund aan Taxi Donkersloot en Munckhof. De opdrachten hebben een vaste looptijd van vier jaar.

Het gaat in deze gunning puur om het vervoer zelf. De regie op dat vervoer is ondergebracht bij de Gemeentelijke Vervoercentrale Zeeland, waarvan de gemeente Goeree-Overflakkee mede-eigenaar is. Het leerlingenvervoer betreft ongeveer 130 leerlingen. Het wmo-vervoer is aanbesteed op basis van de voertuiginzet verdeeld over de dag. Van maandag tot en met zaterdag zijn dat ongeveer een dozijn auto’s en busjes, op zondag is zo’n beetje de helft daarvan nodig.

Tevreden chauffeurs

De prijs van de inschrijvende partijen telde in deze aanbesteding voor 40 procent mee, net als het criterium ‘chauffeurs’. Inschrijvers konden maximaal veertig punten scoren met hun beschrijving van het voorbereiden en begeleiden van de chauffeurs voor het werk in deze opdracht. Daarin moest ook worden beschreven hoe de vervoerder zijn chauffeurs binnen deze opdracht tevreden wil houden.

Voor de prijs gold eveneens een maximum van veertig punten. De opdrachtgever hanteerde een uurtarief van 27,50 euro exclusief btw als minimum inschrijfprijs. Verder waren er maximaal twintig punten te verdienen op het gebied van duurzaamheid, en dan specifiek de voorgenomen inzet van duurzamer materieel. De gemeente Goeree-Overflakkee wil tijdens de uitvoering controleren of de beloofde inzet van duurzamere taxivoertuigen ook wordt nageleefd.

Maximaal zes jaar

Het vervoer in deze opdracht is onderverdeeld in twee percelen. Het eerste perceel betreft het leerlingen- en jeugdvervoer binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, alsmede al het wmo-vervoer. Dit perceel, waar door drie partijen op is ingeschreven, is gegund aan Munckhof. Perceel twee gaat om het leerlingen- en jeugdvervoer naar bestemmingen buiten de gemeente. Dit perceel is gegaan naar een lokale aanbieder, Taxi Donkersloot.

De opdrachten zullen een looptijd van maximaal zes jaar kennen: vier jaar initieel en mogelijk twee keer een verlenging van twaalf maanden. Het werk begint op 1 augustus aanstaande, met ingang van het nieuwe schooljaar.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...