Lansingerland overweegt modelbestek te gebruiken


Voor de nieuwe aanbesteding van het doelgroepenvervoer wil de gemeente Lansingerland mogelijk het modelbestek voor doelgroepenvervoer toepassen. In een marktconsultatie gaat de gemeente de komende weken eerst na wat de ervaringen van vervoerders met dit modelbestek zijn. 

De gemeente Lansingerland heeft 60.000 inwoners verdeeld over Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. Op het gebied van wmo, jeugdwet en participatiewet wil de gemeente voor de komende jaren nieuwe vervoerscontracten afsluiten. Op basis van voorgaande jaren gaat het om zo’n 400.000 euro voor het wmo-vervoer per jaar. Met de andere vormen van vervoer is respectievelijk zo’n 53.000 (jeugd) en 64.000 (participatie) euro per jaar gemoeid.

Langere looptijd en plafondbudget

Voor deze aanbesteding overweegt de gemeente om het modelbestek voor doelgroepenvervoer te passen, of een deel daarvan. Dit modelbestek is door brancheorganisatie KNV en verschillende partijen uit de markt opgesteld om te helpen kwaliteit weer leidend te maken in aanbestedingen. Zo gaat het modelbestek onder meer uit van een langere looptijd van contracten dan nu vaak gebruikelijk is.

Daarnaast voorziet het in een minimumbudget en een plafondbudget. Enerzijds moet dat helpen zorgen dat niemand tegen of onder kostprijs inschrijft. Anderzijds maakt de opdrachtgever duidelijk wat er maximaal mogelijk is. Het modelbestek werd in februari 2017 gelanceerd.

Ervaringen met modelbestek

Voordat in Lansingerland wordt besloten om het modelbestek wel, niet of deels te gebruiken, wil de gemeente eerst meer weten. In de marktconsultatie wordt gevraagd of vervoerders bekend zijn met het modelbestek en welke ervaringen ze er mee hebben. Meer specifiek is men benieuwd naar de ervaringen met Gunnen Op Waarde, waarbij de inschrijfprijs wordt aangepast met een fictieve meerwaarde of minderwaarde voor kwaliteit.

Daarnaast wil de opdrachtgever graag weten of vervoerders meerwaarde zien in de optie om een presentatie te geven. En het is de bedoeling om als eis op te nemen dat 5 procent van de aanneemsom wordt gebruikt voor social return. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bouwblokken en een fictief bedrag, gekoppeld aan de inzet van mensen.

Aanbod in de markt

De opdrachtnemer kan die 5 procent naar eigen inzicht verdelen. Tegelijk wil de opdrachtgever niet dat deze aanpak ten koste gaat van de inzet van ervaren werknemers. Daarom vraagt men of de vervoerders kansen zien om met het bouwblokkenmodel invulling aan deze eis te geven.

In zijn algemeenheid wil de gemeente Lansingerland weten of haar wensen voor het doelgroepenvervoer aansluiten op het aanbod in de markt. Vervoerders kunnen tot en met 14 mei via TenderNed de vragen van de consultatie beantwoorden.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...