Kort geding om gunning wmo-vervoer Zeeuws-Vlaanderen


De huidige wmo-vervoerders in Zeeuws-Vlaanderen spannen een kort geding aan tegen de voorlopige gunning aan Citax. De voorlopige gunning betreft al de derde poging op rij om deze aanbesteding tot een goed einde te brengen.

Het nieuws dat het wmo-vervoer in Terneuzen, Sluis en Hulst voorlopig aan Citax is gegund, wordt gebracht door BN/DeStem. Twee eerdere pogingen om het wmo-vervoer in de drie gemeenten opnieuw te gunnen, liepen op niets uit. De meest recente aanbesteding strandde omdat geen van de inschrijvers voldeed aan de eisen die in het bestek werden gesteld.

Opnieuw aanbesteden?

Nu is het vervoer dus wel voorlopig gegund, aan Citax uit Tiel. De huidige vervoerders, Taxi Grenszicht en Taxi Clinge, gaan daar niet mee akkoord en spannen een kort geding aan tegen de gunning. Op 8 juni moet blijken hoe de verschillende partijen precies in deze kwestie staan en kort daarna moet duidelijk worden of de gunning permanent moet worden of dat er, in het uiterste geval, een vierde poging is om het wmo-vervoer in Zeeuws-Vlaanderen aan te besteden.

Inzet van vaste chauffeurs

Voor de huidige aanbesteding van het doelgroepenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen heeft de opdrachtgever minder de nadruk op prijs gelegd dan aanvankelijk de bedoeling was. Ook is er een betrekkelijk lange contractduur en wordt er in de gunning relatief veel gewicht verleend aan arbeidsvoorwaarden en de inzet van vaste chauffeurs. De veranderingen zijn mede tot stand gekomen door suggesties van het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit.

Lees ook: Langere contractduur en inzet op vaste chauffeurs in Zeeuws-Vlaanderen

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...