KNV Bus en AltroVia samen verder


KNV Bus en AltroVia, de twee Nederlandse brancheverenigingen voor het touringcarvervoer, gaan als één organisatie verder. Dat hebben beide verenigingen besloten tijdens hun individuele ledenvergaderingen. Nadat er vrijwel unaniem voor de fusie was gestemd, werd de vergadering gezamenlijk voortgezet door de leden van Busvervoer Nederland.

AltroVia werd enkele jaren geleden opgericht door ontevreden leden van KNV Bus. In de jaren nadien verving KNV Bus onder meer zijn voorzitter en werd de organisatie van de brancheorganisatie anders en vooral veel transparanter ingericht. Anderhalf jaar geleden sloot KNV een nieuwe cao waar AltroVia buiten werd gehouden. Dat leidde tot het nodige rumoer, maar ook tot nieuw overleg tussen beide verenigingen.

Daarbij ging het steeds meer over de mogelijkheden om samen te werken of zelfs te fuseren. Zoals Tonnie Hodes, voorzitter van KNV Bus, het formuleerde: “De bedrijfstak is te klein om ons met twee brancheorganisaties door dat landschap te bewegen.” Op donderdag 5 april vergaderden beide organisaties los van elkaar in het Van der Valk Hotel te Houten. Het voornaamste agendapunt op beide vergaderingen: willen de leden van KNV Bus en AltroVia weer met elkaar verder?

Beleidsmaatregelen

Uiteraard is aan deze stap het nodige werk en overleg aan voorafgegaan. De laatste tijd is er door een fusiebestuur gepraat over de mogelijkheden om nader tot elkaar te komen. Diverse werkgroepen hebben een pakket beleidsmaatregelen opgesteld met het oog op de gezamenlijke toekomst. Het gaat dan onder meer om speerpunten voor de nieuwe cao, opleidingen, kwaliteit, financiën, innovatie en veiligheid. In het kader van dat laatste wordt bijvoorbeeld gekeken naar elektrisch busvervoer, terwijl er in andere commissies weer is gewerkt aan onder meer een nieuwe opzet voor de contributie en een gedragscode.

Door in te stemmen met de fusie zijn de leden ook akkoord gegaan met deze en andere beleidsmaatregelen. Dat instemmen gebeurde massaal. Op de KNV-vergadering waren er 1.298 stemmen voor en 18 tegen. Dat laatste aantal komt neer op één bedrijf, want het aantal stemmen is gebaseerd op het aantal touringcars dat de bedrijven hebben. De leden van AltroVia stemden unaniem in met de plannen voor integratie.

Naam blijft

Busvervoer Nederland is onderdeel van KNV. Het behoud van die naam was voor de leden van KNV Bus van groot belang. Uiteraard krijgt de organisatie meer draagvlak, want AltroVia had zo’n 25 procent van de touringcarsector aan zich verbonden. De voorzitters van beide verenigingen treden terug en het nieuwe bestuur wordt samengesteld met vertegenwoordigers van AltroVia en KNV Bus. Dat nieuwe bestuur moet aan de slag met de overeengekomen doelstellingen en maakt ook de profielschets voor de nieuwe voorzitter.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...