Kamervragen over gebrekkige kwaliteit leerlingenvervoer


De kwaliteit van het leerlingenvervoer staat door lage budgetten onder druk, maar in hoeverre leidt dat tot het daadwerkelijk niet realiseren van de gewenste kwaliteit? Dat willen de Tweede Kamerleden Vera Bergkamp en Paul van Meenen graag weten van Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs.

De Kamerleden baseren hun vragen op het bericht ‘Schoolvervoer slecht geregeld’ van RTL Nieuws. In dit item wordt aan de hand een voorbeeld – de 7-jarige Mats die het syndroom van Down heeft – uitgelegd dat er problemen in het leerlingenvervoer zijn. Gemeenten hebben budgetten om het leerlingenvervoer te regelen, maar die budgetten schieten tekort waardoor vervoerders het lang niet altijd kunnen bolwerken. Busjes komen soms te laat of zelfs helemaal niet, waardoor de leerlingen de dupe worden.

Tekorten opvangen

De problematiek speelt al langer. TaxiPro weidde enkele maanden geleden een artikel aan de problemen die zorginstelling de Hartekamp Groep op dit vlak ervaart. De tarieven voor vervoer in het kader van de Wet langdurige zorg werden in 2013 fors teruggeschroefd. Voorlopig wordt dat niet teruggedraaid. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid liet onlangs weten dat er eerst meer onderzoek nodig is. Vooralsnog kunnen de opdrachtgevers het zorgvervoer financieren door eventuele tekorten op te vangen met overschotten elders in het zorgbudget. Maar brancheorganisatie KNV stelt namens de vervoerders dat de kwaliteit van het vervoer door de lage budgetten onder druk staat.

Nu er met het item van RTL opnieuw aandacht voor deze problematiek is, leidt dat tot Kamervragen van Vera Bergkamp en Paul van Meenen van D66. Zij willen onder meer weten wat de omvang van het leerlingenvervoer in Nederland is en of er duidelijkheid is over de kwaliteit van deze vorm van doelgroepenvervoer. Ook willen Bergkamp en Van Meenen weten of en in welke mate busjes te laat zijn of helemaal niet komen, en waarom het leerlingenvervoer in sommige gemeenten onder de maat is.

Modelbestek en AMvB

Staatssecretaris Martin van Rijn gaf onlangs tijdens een debat zijn kijk op de staat van het doelgroepenvervoer in Nederland in het algemeen. Hij prees onder meer de komst van het modelbestek, dat een voorbeeld moet zijn tot meer gunnen op waarde dan op prijs. Daarnaast verwees hij naar een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin is geregeld hoe je voor onder meer wmo-vervoer op basis van kwaliteit tot reële prijzen komt. “Met deze twee zaken zetten we in mijn ogen een belangrijke stap: het modelbestek definieert wat kwaliteit is in het doelgroepenvervoer. Dat moet je meewegen in de aanbesteding om tot een reële prijs te komen, waarvoor de AMvB een instrument is.”

Berkgkamp en Van Meenen vragen zich af of staatssecretaris Dekker bereid is eveneens zo’n Algemene Maatregel van Bestuur af te kondigen “om de kwaliteit van het vervoer voor leerlingen met een zorgvraag of beperking te waarborgen? Zo ja, op welke termijn gaat u dat doen? Zo nee, wat gaat u wel doen om de kwaliteit van dit vervoer te verbeteren?” Ook hopen de twee Kamerleden dat Dekker bereid is in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging van Gemeenten over de kwaliteit van het vervoer van leerlingen met een zorgvraag of beperking.

Lees ook: Van Rijn blij met modelbestek doelgroepenvervoer

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...