Kamervragen over duurder zorgvervoer


De noodkreet van KNV dat zorgvervoer fors duurder wordt als de BPM-teruggave voor taxi’s inderdaad wordt afgeschaft, is niet onopgemerkt gebleven. Tweede Kamerlid John Kerstens (PvdA) wil graag weten hoe de minister van Volksgezondheid over deze kwestie denkt.

Vorig jaar kondigde het nieuwe kabinet aan de BPM-teruggaveregeling voor taxiondernemers gefaseerd te willen afschaffen. Afhankelijk van het soort voertuig en zijn gewicht bedraagt dat voordeel duizenden tot tienduizenden euro’s. De sector vermoedt dat het afschaffen van de BPM-teruggaaf voor taxiondernemers een milieumaatregel is die de schatkist jaarlijks tientallen miljoenen euro’s moet opleveren.

KNV is het met de maatregel niet eens en liet een onderzoek uitvoeren door Ecorys. Daaruit kwamen kort gezegd twee dingen naar voren: het zorgvervoer wordt door de maatregel per jaar een kleine 60 miljoen euro duurder en de milieu-impact is minimaal, want taxi’s vormen immers een klein onderdeel van het totale wagenpark in Nederland.

Gedupeerde gebruikers

Kamerlid John Kerstens wil graag van minister Hugo de Jonge weten of hij de zienswijze van KNV deelt dat het zorgvervoer tientallen miljoenen duurder dreigt te worden. Hij vraagt zich ook af hoe de minister gaat voorkomen dat het afschaffen van de teruggave-regeling gaat leiden tot minder taxivervoer en gedupeerde gebruikers van dat vervoer. Ook vraagt Kerstens of taxivervoer voor deze doelgroepen zonder extra kosten mogelijk moet blijven en zo ja, hoe de minister daar voor gaat zorgen.

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...