Inkoop extra vervoercapaciteit Avan van start


Voor het doelgroepenvervoer van negentien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen loopt momenteel de aanbesteding om extra vervoerscapaciteit in te kopen. Een half jaar na de start wordt het wmo-vervoer van en naar dagbesteding in elf gemeenten en het leerlingenvervoer in zes gemeenten aan Avan toegevoegd. De eerste maanden van dit systeem heeft al de nodige verbeterpunten opgeleverd.

Met Avan pakken negentien gemeenten in de regio Arnhem – Nijmegen het doelgroepenvervoer gezamenlijk en grootschalig op. In dit model zijn vervoer en regie van elkaar gescheiden. Begonnen werd met het vervoeren van mensen met een wmo-indicatie uit het hele gebied, alsmede leerlingen uit zes gemeenten en openbaar vervoer op afroep. De regiecentrale van Avan wordt verzorgd door De Vier Gewesten (DVG). Het vervoer wordt, verspreid over ongeveer vijftien percelen, door verschillende taxibedrijven verzorgd. Op 1 september 2016 ging het vervoer van start.

Nu komt daar dus het wmo-vervoer van en naar de dagbesteding in elf gemeenten bij, alsmede het vervoer van scholieren in zes gemeenten. “In 2018 komt er naar verwachting het dagbestedingsvervoer bij van de acht gemeenten in de regio Nijmegen, jeugdwetvervoer en leerlingen vervoer van de overige zeven gemeenten. Eind 2018 zal naar verwachting al het vervoer zijn ingestroomd in Avan”, zegt secretaris Eric Reintjes.

Niet meer per gemeente

Reintjes sprak op het Nationaal Congres Contractvervoer, op 13 oktober van het vorige jaar in Houten, over het hoe en waarom van het systeem. Samenwerken en bundeling van vervoer is belangrijk omdat alle gemeenten in onze regio, groot en klein, er van overtuigd zijn dat je als individuele gemeente het vervoer waarvoor je verantwoordelijk bent niet meer alleen en afzonderlijk per doelgroep kunt organiseren. De financiële taakstellingen en krimpende budgetten maken dat eigenlijk onmogelijk.” Het regiemodel is gekozen omdat dit mogelijkheden biedt om contracten die op een later moment aflopen alsnog te laten instromen in het nieuwe vervoersysteem, zoals dat nu ook gebeurt.

In de eerste dagen en weken was er vrij veel onrust over Avan. DVG weet de moeilijkheden aan de nieuwe communicatie- en vervoerssystemen waarmee wordt gewerkt en de vele vragen die over het vervoerssysteem worden gesteld. Maar er was ook veel onrust omdat het leerlingenvervoer niet bepaald vlekkeloos van start ging. Mensen met vragen en klachten moesten soms erg lang wachten voor ze iemand bij het contactcenter aan de lijn kregen.

Vervoer en regie uit elkaar

“Op straat gaat nu alles redelijk goed, al kan het altijd beter. Het op tijd rijden in het vraagafhankelijk deel is nu 93 procent en bij het routevervoer 76 procent. Dit laatste is enigszins vertekend omdat chauffeurs het afmelden van leerlingen nog niet helemaal goed doen. Het totaal aantal klachten is nu ongeveer 270 op ruim 73.000 ritten per maand, ofwel 0,36 procent. Omdat vervoer en regie uit elkaar zijn gehaald, zijn de activiteiten anders over de partijen zijn verdeeld. Daardoor ontstaan er nieuwe rollen in het hele proces en daar moesten de betrokken partijen aan wennen”, aldus Reintjes.

“Bij de omschakeling naar nieuwe vervoerders zijn er altijd wel problemen te verwachten. Maar de OV-reizigers zijn erg laat van informatie zijn voorzien, bij het leerlingenvervoer heeft niet overal de kennismaking met de vervoerders plaatsgevonden en de voertuigen zijn erg laat ingestroomd in verband met de late keuze voor het afnemen van de optie duurzaamheid. Daardoor waren er erg veel extra vragen, met lange wachttijden en lange gesprek tijden tot gevolg. Dit is achteraf bezien niet goed ingeschat en het is dan ook een aandachtspunt bij nieuwe instroom”, erkent Eric Reintjes. “Verder wordt bij de tweede inkoopronde niet meer om duurzaamheid gevraagd, vanwege de besluitvorming en de beperkingen in de dagelijkse uitvoering die aan elektrische en groengas-rolstoelvoertuigen zitten.”

Doelgroepenvervoer verandert

Hij geeft aan dat gemeenten en klanten kritisch en veeleisend zijn, maar dat de passagiers er inmiddels van overtuigd lijken te zijn dat de zaken naar behoren verlopen. Reintjes is ervan overtuigd dat de stap om op een andere manier op het doelgroepenvervoer in te spelen, noodzakelijk was. “Het doelgroepenvervoer verandert en zal nooit meer worden zoals het was. Hier moeten alle betrokken partijen aan wennen. Dit betekent dat zij andere rollen moeten aannemen en daar ook naar handelen. Opdrachtgevers zullen steeds meer invloed willen uitoefenen op het vervoersysteem en aan de knoppen willen draaien. Ten aanzien van de gebruikers zullen zij steeds meer maatwerk(indicaties) gaan toepassen. Dit alles is ook nodig om het vervoer in de toekomst betaalbaar te houden.”

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...