Illegale taxirit van 10 euro leidt tot dwangsom van 10.000 euro


Voor het verzorgen van betaald taxivervoer zonder vergunning kreeg de snorder in kwestie een last onder dwangsom van 10.000 euro opgelegd. Hij ging hier tegen in beroep, maar de rechter oordeelde dat de dwangsom terecht was opgelegd. Dat het afgesproken bedrag van 10 euro uiteindelijk niet werd betaald, doet namelijk niets aan het onwettige karakter van de taxirit af.

Het is al even geleden dat de man werd betrapt op het aanbieden van illegaal taxivervoer. In oktober 2015 deden de Inspectiedienst Leefomgeving & Transport (ILT) en de politie onderzoek naar illegaal taxivervoer. Twee toezichthouders van ILT deden zich voor als klant door in een café ieder een glas wijn te drinken en daarna te informeren naar een goedkope taxi. Eén van de cafébezoekers pleegde een telefoontje, waarna een man met zijn auto kwam voorrijden om de vrouwen naar hun bestemming te vervoeren. Daarvoor werd een ritprijs van 10 euro afgesproken.

‘Eigen schuld taxibranche’

Uit verschillende opmerkingen van de man maakten de toezichthouders op dat hij wel vaker als snorder werkte. Hij vertelde onder meer “dat de taxibranche hem niet moet, dat hij voor zichzelf reed en dat de taxibranche dit zelf heeft veroorzaakt, omdat zij doordeweeks niet na 22.30 uur rijden en dat het in het weekend een uur of anderhalf uur kan duren.” Hij vertelde verder dat hij in het verleden eens een vriend van het café naar huis vervoerde, waarna cafébazen bij hem zouden hebben geïnformeerd of ze mochten bellen als zich nieuwe klanten aandienden. Zo zou zijn illegale taxidienst op gang zijn gekomen.

De snorder vervoerde de twee vrouwen naar hun bestemming. Toen hij een politie-auto zag naderen, vroeg hij zich af wat de politie kwam doen. Tegen zijn passagiers zei hij; “Niet zeggen dat je moet betalen.” De man werd aangehouden op verdenking van snorren. Tijdens het verhoor verklaarde hij vaker met passagiers prijsafspraken te maken, maar aan het eind van de rit zou hij altijd van de betaling afzien omdat hij geen taxi is. Over de gang van zaken zoals die hiervoor is beschreven zijn alle betrokken partijen het eens.

Alle feiten onderschreven

Voor zijn overtreding kreeg de man de gangbare last onder dwangsom van 10.000 euro opgelegd. Dit is een uitgestelde boete die wordt geïnd als de persoon in kwestie dezelfde overtreding nog eens begaat. Dat kan meerdere keren gebeuren, met een maximum van 40.000 euro. De man was het met die beslissing niet eens en tekende bezwaar aan, maar dat werd afgewezen. Uiteindelijk diende de zaak afgelopen maart bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Tijdens de zitting heeft de man geprobeerd gaten te schieten in de werkwijze en van de toezichthouders. Het ging dan onder meer om het gebruiken van alcohol, het door de vrouwen zelf aansturen op de illegale taxirit en de aanleiding voor hun onderzoek. Maar de man heeft zelf alle feiten die over de gang van zaken op die dag in oktober 2015 onderschreven. Hij heeft zelfs een verklaring van de barvrouw ingediend die dit alles nog verder onderbouwt. Daarmee missen zijn bezwaren betekenis voor deze zaak, aldus de rechter.

Prijsafspraak

De snorder vindt verder dat de straf onterecht is omdat hij niet is betaald voor de rit. Het feit dat hij niet eerder op illegaal taxivervoer is betrapt, betekent volgens hem dat de kans op herhaling nihil is – en de last onder dwangsom daarmee onnodig. Maar voor de rechter volstaat het gegeven dat er een prijsafspraak voor de illegale taxirit is gemaakt. Het doet er dan niet toe of er ook echt is betaald, of hoe veel. Het gaat om het algemene belang dat door illegaal taxivervoer wordt geschaad. Het beroep tegen de last onder dwangsom is dan ook ongegrond.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...