Hubert Andela volgt Ad Toet op als directeur KNV


Ad Toet legt per 1 januari 2018 na tien jaar zijn functie als directeur van brancheorganisatie KNV neer. Hij wordt in die rol opgevolgd door Hubert Andela, die de functie zal combineren met zijn werk als secretaris van KNV Taxi en Zorgvervoer. Carlo Cahn, tevens secrectaris van KNV Bus, wordt adjunct-directeur van KNV.

Ad Toet (foto boven) is ruim tien jaar algemeen directeur van de werkgeversorganisatie. Gedurende die periode zag de vereniging zich geconfronteerd met een economische crisis en de verdere invoering van marktwerking binnen de mobiliteitssector. “Deze ontwikkelingen sterkten Toet in zijn overtuiging dat alleen een samenhangend en duurzaam mobiliteitssysteem toekomst heeft”, schrijft KNV.

Dat vereist in de ogen van Toet het ‘ontschotten’ van de sectoren en intensieve onderlinge samenwerking. In KNV zijn het taxi- en zorgvervoer, het touringcarvervoer en het spoorgoederenvervoer verenigd. Via ondersteuning van branchevereniging OV-NL wordt sinds kort ook het openbaar vervoer in Nederland gefaciliteerd. In die combinaties vond Toet genoeg concrete aanleidingen om kruisverbindingen te leggen en gedeelde belangen te benutten.

Zijn aanhoudende pleidooi om in Nederland de sectoren verregaand te ontschotten en zijn oproep om meer onderlinge samenwerking na te streven, vond sinds zijn aantreden meer en meer gehoor. Binnen het nieuwe regeerakkoord is die visie duidelijk terug te vinden. “Voor mij is de cirkel nu rond. Een goed functionerende samenleving heeft efficiënt vervoer van reizigers en goederen nodig. Dat gezamenlijke belang vormde mijn persoonlijke drijfveer”, aldus Toet.

Optimaliseren personenvervoer

Hubert Andela, secretaris KNV Taxi en Zorgvervoer,  wordt op 1 januari aanstaande de nieuwe algemeen directeur van KNV. Carlo Cahn, tevens secretaris KNV Bus, zal de functie van adjunct-directeur vervullen. Onder het voortgezet voorzitterschap van Bertho Eckhardt legt Koninklijk Nederlands Vervoer zich de komende jaren verder toe op het optimaliseren van het personenvervoer. De werkgeversorganisatie heeft de ambitie om in samenwerking met uiteenlopende partijen het door het nieuwe kabinet nagestreefde Mobility as a Service vorm en inhoud te geven.

Bertho Eckhardt: “We willen dat onze leden en hun klanten meeprofiteren van de huidige mobiliteitsontwikkelingen. Met dat doel voor ogen stelt KNV ook in de toekomst alles in het werk om een prominente, kundige en integere gesprekspartner voor overheid en onze mobiliteitspartners te blijven.”

Formeel afscheid

Na zijn vertrek bij KNV zal Ad Toet in opdracht van KNV het tweejarige EU-digitaliseringsproject ELETA leiden, dat een efficiencyslag voor de Europese spoorgoederensector betekent. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van KNV, begin februari, vindt zijn formele afscheid plaats. In het decembernummer van Nederlands Vervoer zal een uitgebreid afscheidsinterview met Toet worden gepubliceerd.

Foto onder: Hubert Andela

Hubert Andela, IRU

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...