‘Het is weer rustig op Schiphol dankzij aanpak taxironselaars’


Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer merkt dat het aanpakken van taxironselaars op Schiphol zijn vruchten afwerpt. Sinds de rechter groen licht gaf voor het verbieden van taxidiensten in bepaalde gebieden op de luchthaven, is het daar over het algemeen een stuk rustiger. “En wat mij betreft blijft dat ook zo”, stelt Weterings.

De gemeente Haarlemmermeer wilde eigenlijk al vanaf 30 januari het aanbieden van taxiritten op andere plaatsen dan de officiële standplaats op Schiphol Plaza gaan verbieden. Een kort geding dat werd aangespannen door zo’n zestig taxironselaars zorgde voor enig uitstel. Maar op 7 februari wees de rechter hun verzoek af om het zogenaamde aanwijsbesluit te schorsen. Het staat de gemeente vrij om de openbare orde te verkiezen boven een vrij taxisysteem op de luchthaven, aldus de rechter. En dus staat Schiphol in zijn recht om alleen met een aantal aangewezen taxibedrijven te werken.

Het verbod geldt voor Schiphol Plaza en het Jan Dellaertplein. Meerdere overtredingen kunnen, na geldboetes van 350 en 1.500 euro en het innemen van de auto, zelfs leiden tot een gebiedsverbod. Als men zich dan toch in het gebied begeeft, is dat een strafbaar feit. Als de overlast als gevolg van de huidige maatregel afneemt, kan het gebied waarin het verbod op het aanbieden van taxidiensten geldt, worden verkleind. Andersom is het ook mogelijk dat dit gebied wordt uitgebreid als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Taxidiensten aanbieden

Maar voorlopig werkt de gekozen aanpak prima, zo vindt burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer, de gemeente waar Schiphol onder valt. Op de vraag of het klopt dat het weer rustig lijkt op het Jan Dellaertplein, stelt hij dat dit verreweg het grootste deel van de tijd inderdaad het geval is.

“En wat mij betreft blijft dat ook zo. Ik ben blij met de uitspraak van de rechter, die stelde dat het artikel in onze Algemene Plaatselijke Verordening over de openbare orde niet in strijd is met de Wet personenvervoer. Dat betekent dat de burgemeester een gebied op Schiphol kan aanwijzen, waar het aanbieden van taxidiensten is verboden. De enige uitzondering is het aanbieden van taxidiensten vanuit een taxi. Dus geen ronselen meer, en daar gaat het mij om. Want ronselen is juist datgene dat grote overlast veroorzaakte. Reizigers werden ongevraagd aangeklampt en lastig gevallen.”

Maatregel verlengen

Dat daar nu tegen kan worden opgetreden met boetes en eventueel zwaardere maatregelen, lijkt voor de gewenste uitwerking te zorgen. Vorige week werd er op Schiphol nog een taxironselaar aangehouden waarvan de handhavers wisten dat hij zich vaker aan het ronselen van passagiers schuldig had gemaakt. Omdat hij daar nu een verbod mee heeft overtreden, kwam hem dat op een proces-verbaal te staan. Later zal hij zich voor de rechter moeten verantwoorden. Dat Weterings blij is met de nieuwe aanpak en de resultaten ervan, spreekt dan ook voor zich.

“Ik ga ervan uit dat dit effect blijft hebben en dat de rust op het plein en op Schiphol Plaza in stand blijft. Dat is goed voor de reizigers, voor mensen die werken op de luchthaven en voor het imago van Schiphol en van Nederland. Een goede eerste indruk als men ons land bezoekt is belangrijk. Over een kleine zes maanden bekijk ik of deze maatregel werkt en of hij moet worden verlengd. Of dat er een andere oplossing voor de lange termijn is gevonden. Daar werken we hard aan met de luchthaven, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente Amsterdam. Uiteindelijk moet de definitieve oplossing van de overlast daar vandaan komen.”

Taxi al geboekt

Weterings sluit verlenging van de maatregel dus niet uit, al is de APV-aanpassing in eerste instantie bedoeld als tussenstap op weg naar een een definitieve oplossing. Momenteel worden drie scenario’s voor een permanente oplossing uitgewerkt. Ten eerste denkt men aan het structureel vergroten van de bestelmarkt en daarmee het verkleinen van de opstapmarkt, want juist daarin zijn de ronselaars actief. Als daar steeds minder werk in is omdat mensen al een taxi geboekt hebben, valt er voor de ronselaars ook weinig meer te halen.

Het tweede scenario betreft een aanpassing van het vergunningensysteem. Als er nieuwe afspraken over toegelaten taxi-organisaties op Schiphol worden gemaakt kunnen er ook striktere eisen worden gesteld aan het aanbod. Het zoveel mogelijk gelijktrekken van de regels in Amsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer is daarbij het uitgangspunt. Scenario drie gaat over een wijziging van de Wet personenvervoer 2000 voor bijzondere situaties. De situatie is mede zo complex is omdat de taxiwet botst met de regels van het publiek-private luchthavengebied. Als de wet op dat punt wordt aangepast, kan dat de aanpak van ronselaars aanzienlijk eenvoudiger maken.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...