Hervorming Vlaamse taxiregels stap dichterbij


De regering van Vlaanderen heeft ingestemd met een conceptnota van minister Ben Weyts om de bestaande taxiregelgeving te hervormen. Met de veranderingen wil Weyts van de taxi een aantrekkelijker en meer toegankelijk vervoermiddel maken. Maar het nieuwe systeem moet ook tot meer innovatie leiden. De nota is in eerste instantie goedgekeurd, maar er moeten nog wel wat stappen worden gezet richting daadwerkelijke veranderingen.

Dat meldt brancheorganisatie GTL-Taxi. De nieuwe regels moeten gaan gelden voor zowel de taxisector als verhuurdiensten met bestuurders. In antwoord op vragen van parlementslid Mathias de Clercq, eind 2016, gaf minister Ben Weyts uitleg over de stand van zaken. Weyts sprak voor het opstellen van zijn plannen zowel met overheden als de bestaande taxisector en Uber. Destijds merkte hij op dat “de businessmodellen van de verschillende vervoerders sterk verschillend zijn. Dit is ook de reden waarom het overleg en de opmaak van de beleidsteksten de nodige tijd in beslag neemt.”

Meer innovatie

Intussen heeft Weyts zijn plannen echter rond. Over het waarom voor zijn streven om de zaken anders aan te pakken, schrijft de bewindsman: “Ik grijp de hervorming van de Vlaamse taxiregelgeving aan om de taxi meer als aantrekkelijk en toegankelijk vervoersmiddel op de kaart te zetten. Aanpassingen moeten in de eerste plaats een kwaliteitsvolle, veilige en betaalbare dienstverlening garanderen, in het belang van de klant.”

“Een versoepeling van de huidig regelgeving moet het mogelijk maken om nieuwe vervoersconcepten toe te laten tot de markt, hetgeen de bestaande actoren zal stimuleren om een meer innovatieve bedrijfsvoering na te streven. We maken tegelijkertijd ook werk van de vereenvoudiging van de bestaande regelgeving en vergunningsstelsels, waarbij het principe ‘gelijke wetten voor gelijk werk’ het uitgangspunt vormt.”

Hiaten in conceptnota

Nu het Vlaams parlement de nota heeft goedgekeurd, is de volgende stap dat het document ter advies wordt voorgelegd aan de Vlaamse Mobiliteitsraad en aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Er worden ook nog consultaties met de sociale partners en GTL-Taxi verwacht. Die laatste partij roept op korte termijn een werkgroep in het leven die de conceptnota kritisch gaat bestuderen. Waar nodig worden verbeteringen of aanpassingen voorgesteld, want volgens GTL vertoont de conceptnota nog de nodige hiaten.

Heel België telt, volgens de meest recente cijfers van een klein jaar geleden, een kleine 2.000 taxibedrijven en ruim 4.000 taxivoertuigen. Voor Vlaanderen gaat het om een kleine duizend taxibedrijven en iets minder dan 2.000 voertuigen. Als het om verhuurvoertuigen met chauffeur gaat, telt Vlaanderen ruim 1.100 bedrijven en zo’n 2.800 voertuigen. In de gehele Belgische taxisector zijn ongeveer 10.000 mensen werkzaam.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...