Harde aanpak taxironselaars Schiphol mag van rechter


De gemeente Haarlemmermeer kan alsnog stevig gaan optreden tegen de taxironselaars op Schiphol.  De rechter heeft in kort geding het verzoek afgewezen van een groep chauffeurs om het aanwijzingsbesluit te schorsen. Het staat de gemeente onder meer vrij om de openbare orde te verkiezen boven een vrij taxisysteem op de luchthaven.

De gemeente Haarlemmermeer kondigde eind vorig jaar nieuwe maatregelen aan in de al jaren voortslepende kwestie met de taxironselaars op Schiphol. Die komt er in het kort op neer dat Schiphol enkele taxibedrijven heeft aangewezen die taxivervoer op de officiële standplaats mogen aanbieden. Daar betalen zij een vergoeding voor.

De ronselaars vinden echter dat zij ook ritten mogen aanbieden op Schiphol. Zij benaderen passagiers in de aankomsthallen en in de buurt van de staanplaats. Eerdere maatregelen losten het probleem niet op. Daarom werd voor een rigoureuze, tijdelijke aanpak gekozen. In de tussentijd kon de gemeente dan aan een permanente oplossing werken.

Strafbaar feit

Na de jaarwisseling werd duidelijk dat het verbod geldt voor Schiphol Plaza en het Jan Dullaertplein. Meerdere overtredingen kunnen, na geldboetes van 350 en 1.500 euro en het innemen van de auto, zelfs leiden tot een gebiedsverbod. Als men zich dan toch in het gebied begeeft, is dat een strafbaar feit. Als de overlast als gevolg van de huidige maatregel afneemt, kan het gebied waarin het verbod op het aanbieden van taxidiensten geldt, worden verkleind. Andersom is het ook mogelijk dat dit gebied wordt uitgebreid als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Verzoek afgewezen

Deze aanpak zou eigenlijk op maandag 30 januari van kracht worden. Een groep van zo’n zestig ronselaars spande echter een kort geding aan. Zij voelen zich gesteund door een gerechtelijke uitspraak uit 2015. De rechter oordeelde toen dat iedereen met een taxivergunning op de openbare weg bij Schiphol taxiritten mag aanbieden. Het kort geding diende op 2 februari, maar de rechter had daarna enkele dagen nodig om zich op een uitspraak te beraden.

Nu is dus duidelijk dat de uitspraak in het nadeel van de taxironselaars uitpakt. Het kort geding draaide om een aanwijzingsbesluit, waarin de gemeente het gebied aanwijst waarin een verbod op het aanbieden van taxivervoer geldt. De taxichauffeurs wilden dat dit besluit werd geschorst, maar de rechter heeft dat verzoek afgewezen. De gemeente Haarlemmermeer staat in zijn recht om de openbare orde te laten prevaleren boven een vrij taxisysteem op de luchthaven. Ook is niet aangetoond dat de Algemeen Plaatselijke Verordening vooral zou zijn aangepast om de financiele belangen van Schiphol te beschermen.

Direct handhaven

De gemeente Haarlemmermeer mag per direct weer op de voorgenomen wijze gaan handhaven. De komende dagen moet blijken in welke mate dat gebeurt, en welke gevolgen het heeft voor het taxivervoer op luchthaven Schiphol. Bovendien is de uitspraak bepaald geen eindoordeel: het gaat om een voorlopige voorziening, die geen bindende betekenis heeft in een eventuele bodemprocedure.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...