Handhaver trok vergunning TTO-chauffeur onterecht in


Van een Amsterdamse taxichauffeur is ten onrechte zijn taxivergunning voor de opstapmarkt in de hoofdstad aangenomen. Een handhaver verdacht hem ervan taxivervoer te willen aanbieden terwijl zijn lijnbusbaanontheffing was geschorst. Maar wat de rechter betreft heeft de handhaver zijn vermoedens niet kunnen onderbouwen met bewijs.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven deed onlangs uitspraak in deze zaak, die eind februari 2016 aan het rollen kwam. Toen werd de lijnbaanbusontheffing van de TTO-chauffeur ingetrokken wegens een verkeersovertreding. Tijdens zo’n schorsing mag je als chauffeur geen vervoer aanbieden in de opstapmarkt.

Ongeveer twee weken later leek het er volgens een handhaver op dat de taxichauffeur dit toch wilde doen. Hij zag “dat de chauffeur met zijn voertuig stil wilde gaan staan. Ik zag dat doordat hij zijn stuur naar rechts deed en zijn auto in een nisje wilde zetten op de Warmoesstraat, hoek Papenbrugsteeg. Ik zag dat de chauffeur remde doordat zijn remlichten opgloeiden. Kennelijk zag hij ons, waardoor hij meteen doorreed.”

‘Kenmerkend gedrag’

Even verderop werd de chauffeur met zijn taxi aangehouden en werd zijn taxivergunning ingenomen. De handhaver “herkende het rijgedrag van appellant als kenmerkend voor taxichauffeurs die klanten werven op de opstapmarkt”, aldus het verslag van de zitting. Dat zou bewijs zijn dat de man met een geschorste vergunning taxivervoer aanbood op de opstapmarkt.

De taxichauffeur tekende bezwaar aan tegen het innemen van zijn vergunning. Hij stelde op dat moment uitsluitend belwerk te doen. Bovendien voerde hij geen daklicht en was hij op weg naar huis. Dat hij geen daklicht voerde, is volgens de handhaver juist bewijs dat hij met gedoofd daklicht taxivervoer aanbood op een moment dat hij dat niet mocht.

Alleen afremmen is aangetoond

De rechter vindt echter dat niet is aangetoond dat de chauffeur op die dag en locatie taxivervoer aanbood in de opstapmarkt. Uit het rapport van de handhaver blijkt alleen dat hij op de hoek van de Warmoesstraat en de Papenbrugsteeg. Het rapport vermeldt niet dat de taxi op dat moment een daklicht voerde. De chauffeur gaf later zelfs aan dat hij toen helemaal geen daklichtinstallatie voerde. Volgens de handhaver zou dat in tegenspraak zijn met wat de chauffeur in zijn bezwaarschrift beweert, maar ook daar gaat de rechter niet in mee.

Daarom is volgens de rechter niet bewezen dat er reden was om de taxichauffeur zijn vergunning voor de opstapmarkt af te nemen. Dat besluit is dan ook vernietigd.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om priv├ęgegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...