Gunning Regiecentrale Noord-Veluwe naar Regiecentraal BV


RegieCentraal BV uit Amersfoort heeft de gunning van de EU-aanbesteding Regiecentrale Basismobiliteit Noord-Veluwe gewonnen. Er waren in totaal vijf geïnteresseerde partijen. De opdracht betreft het uitvoeren van de taken met betrekking tot de regiecentrale (basismobiliteit Noord-Veluwe). Deze regiecentrale voert taken uit in opdracht van het samenwerkingsverband regio Noord-Veluwe, met de deelnemende gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Het gunningscriterium was economisch meest voordelige inschrijving, gelet op planning, plan van aanpak, risico-analyse, prijs en verificatiegesprek. Dat laatste werd gevoerd met drie inschrijvers die de hoogste totaalscore hebben behaald op de gunningcriteria.

Regiotaxi

De opdracht bestaat uit het met ingang van 1 januari 2017 uitvoeren van regietaken voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor Wmo-reizigers en OV-reizigers en het routevervoer vanuit de deelnemende gemeenten in de regio Noord-Veluwe. Ook zal de opdrachtgever ondersteund worden met de inkoop van het daadwerkelijke taxivervoer.

Het contract van de Regiecentrale start op 1 januari 2017 en heeft een vaste looptijd tot en met 31 december 2019. De overeenkomst kent een tweezijdige verlengingsmogelijkheid en kan na de vaste looptijd verlengd worden met drie maal één jaar.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...