Groningen en Drenthe besteden doelgroepenvervoer samen aan


Alle 35 gemeenten in Groningen en Drenthe en beide provincies hebben besloten gezamenlijk hun doelgroepenvervoer aan te besteden. Ook de laatste gemeenten hebben een positief besluit genomen over het voorstel voor Publiek Vervoer en het OV-bureau Groningen Drenthe doet eveneens mee. De aanbesteding betreft vervoerscontracten die per 2018 van start gaan.

In 2016 konden ongeveer 55.000 wmo-pashouders en 3.700 kinderen in Groningen en Drenthe gebruik maken van taxivervoer. Daarnaast namen vorig jaar zo’n 57.000 mensen de Regiotaxi en maken veel inwoners gebruik van lokaal vervoer, zoals buurtbussen en speciaal stadsvervoer. Al dit vervoer wordt verzorgd door de regionale taxibedrijven en zal in de nabije toekomst onder de vlag van Publiek Vervoer worden samengebracht.

Alle gemeentes in Groningen en Drenthe, alsmede de provincies zelf, gaven begin 2016 opdracht aan de projectorganisatie Publiek Vervoer om een plan op te stellen voor een gezamenlijke aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Al sinds 2008 worden deze aanbestedingen in regionale samenwerkingsverbanden aanbesteed. Het idee is dat er nog een efficiencyslag kan worden gemaakt, en dat er wellicht mogelijkheden zijn om het doelgroepenvervoer met kleinschalig OV te combineren. Omdat veel vervoerscontracten eind 2017 aflopen, wordt 1 januari 2018 als een mooi moment gezien om met de nieuwe aanpak van start te gaan.

Pilots opstarten

De betrokken partijen willen zoveel mogelijk inwoners van Groningen en Drenthe de mogelijkheid bieden om zelfstandig, efficiënt en betaalbaar te reizen met verschillende vormen van publiek vervoer. Daarbij wordt gestreefd naar een optimale integratie van alle vervoersvormen. In dat geheel moet de reiziger centraal blijven staan. De gemeenten bepalen de individuele mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast is het streven om reizigers meer zelfredzaam te maken. Meer samenwerking biedt onder meer de kans om daar pilots voor op te starten.

Inwoners die dat nodig hebben kunnen ook vanaf 2018 via hun gemeente gebruik blijven maken van vervoer op maat. Daarnaast blijven aanvullende mogelijkheden op de buslijnen en treinen van het openbaar vervoer voor iedereen aanwezig. Ook nadat de nieuwe vervoerscontracten zijn ingegaan, wil men het systeem blijven verbeteren en waar mogelijk efficiënter maken.

Minder taxi’s leeg terug

Dan kan het bijvoorbeeld gaan om een betere afstemming van doelgroepenvervoer op openbaar vervoer en verdere onderlinge samenwerking door de vervoerders. Slimmere combinaties zullen naar verwachting tot gevolg hebben dat minder taxi’s leeg terug rijden. Via pilots worden initiatieven ondersteund, die zelfstandig reizen bevorderen en de leefbaarheid in gebieden verhogen.

Voor mensen met een wmo-pas en kinderen in het leerlingenvervoer verandert er in Groningen en Drentje dit jaar nog niets. Eventuele wijzigingen in de toekomst worden vroegtijdig gecommuniceerd. Via de website publiekvervoer.nl kan iedereen op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...