GreenStar verzorgt Penthouse Party voor gebruikers en relaties


GreenStar Statistics start 2018 samen met zijn partners, gebruikers en geïnteresseerden tijdens de Penthouse Party, op 25 januari in Hengelo. Er staat die dag een interactieve workshop op het programma en taxibedrijven kunnen uitgebreid netwerken met onder meer adviseurs op het gebied van CO2-reductie, softwareleveranciers, verzekeraars, rijopleiders en meer.

GreenStar Statistics uit Hengelo is al de nodige jaren actief in de taxibranche met zijn duurzaamheidsprogramma. Door het rijgedrag van chauffeurs te monitoren en door met rapportages datzelfde rijgedrag waar nodig te verbeteren, kan een taxibedrijf op verschillende vlakken vooruitgang boeken. Het gaat dan om een flinke reductie van de brandstofkosten en daarmee samenhangend een veel lagere CO2-uitstoot. En omdat de chauffeurs minder snel optrekken, minder hard remmen en ook op andere vlakken verstandiger rijgedrag vertonen, nemen ook de kosten voor onderhoud en het aantal schades af.

Begeleiden en opleiden

GreenStar onderscheidt zich vooral van andere aanbieders door de gebruikers op basis van alle data die wordt verzameld intensief te coachen, legt CEO Hans Schaap uit. “Hiervoor hebben wij de laatste jaren met gedragswetenschappers en rijopleiders een uitgebreid en eenvoudig in te zetten duurzaamheidsprogramma ontwikkeld. Geen enkele partij is zo met coaching bezig als wij. We verzamelen niet alleen data, maar we gebruiken die data ook om onze gebruikers op te leiden. Inmiddels coachen we op deze manier zo’n tachtig taxibedrijven en enkele duizenden taxichauffeurs. We helpen hen dag in, dag uit om qua rijprestaties op een hoger niveau te komen en we zijn trots op de besparingsresultaten die onze klanten realiseren.”

“We begeleiden onze gebruikers op meerdere niveaus. Aan de chauffeurs kunnen we in dagrapporten, weekrapporten en maandrapporten direct de prestaties terugkoppelen. Die terugkoppeling kan ook plaatsvinden naar de bedrijfsleiders die de operationele kant aansturen, alsmede naar de managers. Die laatste krijgen de informatie op het niveau van kritieke prestatie-indicatoren (KPI), waardoor die managers de risicogroepen in het bedrijf in kaart kunnen brengen.”

Verbetermethodes

Voor die drie niveaus (chauffeur, bedrijfsleiding, management) heeft GreenStar weer een heel scala aan verbetermethodes beschikbaar, die bovendien voortdurend worden aangepast. “Denk daarbij aan mobiliteitswedstrijden tussen of binnen bedrijven, of een evaluatie per bestuurder per maand waarin wordt voorgesteld hoe de rijprestaties kunnen worden verbeterd. En dat zijn maar enkele van de vele methodes die we hebben om die prestaties te helpen verbeteren”, aldus Schaap.

Bij de Penthouse Party zullen naast taxibedrijven onder meer verzekeraars, adviesbureaus op het gebied van CO2-reductie, besparingsadviseurs, opleiders en softwarebedrijven aanwezig zijn. “Er is dus volop gelegenheid tot netwerken”, benadrukt Schaap. “Tijdens een interactieve workshop gaan al die deelnemers met elkaar aan de slag, maar de manier waarop we dat doen blijft nog even een verrassing.”

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...