Gemeenten moeten eigen bijdrage regiotaxipassagiers innen


Vier gemeenten in Overijssel moeten zelf de eigen bijdrage van gebruikers van de regiotaxi innen en dat geld aan Taxicentrale Witteveen overmaken. Het innen van de eigen bijdrage is geen taak meer van de vervoerder nu het geld niet meer contant in de taxi wordt betaald. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de gemeenten Almelo, Twenterand, Hellendoorn en Wierden hadden aangespannen tegen Taxicentrale Witteveen.

Het innen van de eigen bijdrage van de taxipassagiers gebeurde voorheen contant in de taxi, maar daar wilden de opdrachtgevers graag van af. Sinds afgelopen juli de nieuwe vervoerscontracten ingingen, moet het geld worden overgemaakt. De eerste maanden kregen mensen daar een rekening voor. Vanaf oktober zou het innen per automatische incasso plaatsvinden.

Maar op basis van de gemaakte afspraken konden de gemeenten en Taxicentrale Witteveen het niet eens worden over wie nu de bijdragen moest innen. Daardoor zijn de bijdragen al sinds oktober vorig jaar niet geïncasseerd. De gemeenten en de vervoerder wilden daarom duidelijkheid krijgen over wie het geld nu eigenlijk moet innen. Middels een kort geding wilden de partijen de beslissing over deze kwestie door de rechter laten nemen.

Contant in de taxi

De gemeenten spanden het geding aan en vorderden dat Witteveen de bijdragen vanaf oktober en voortaan zou innen. Witteveen kwam met de tegenvordering dat de gemeenten dit juist zouden gaan doen. Duidelijk is dat de eigen bijdrage ten goede komt van de vervoerder en dat het geld voorheen contant in de taxi werd betaald. Volgens de gemeenten blijkt uit de aanbestedingspapieren dat het innen een taak van het taxibedrijf is. Maar Witteveen stelt dat dit bij het callcenter ligt en dat nergens staat dat het taxibedrijf deze taak op zich zou nemen.

Eigenlijk vinden de gemeenten dat Witteveen proactief had moeten zijn: als het tijdens de aanbestedingsprocedure niet duidelijk was wie voortaan de eigen bijdrage zou moeten innen, dan had het bedrijf daar iets van kunnen zeggen. Maar gezien de onduidelijkheid die er is ontstaan, gaat de rechter aan dat argument voorbij.

Waarom nu anders?

Diezelfde rechter vindt dat de verantwoordelijkheid voor het innen van de bijdrage niet duidelijk uit de aanbestedingsdocumenten naar voren komt. Het standpunt van de gemeenten is op zich niet vreemd, omdat de betaling voorheen contant in de taxi gebeurde. Daarmee was het automatisch een verantwoordelijkheid van de vervoerder en dat zou het logischerwijs ook in de nieuwe situatie kunnen zijn. Kort gezegd: zo hebben we het altijd gedaan, dus waarom zou het nu anders gaan?

Het punt is echter dat de gemeenten met ingang van de nieuwe contracten geen contante betaling meer in de voertuigen wilden. Over een andere wijze van inning van de bijdragen is in de aanbestedingsstukken niets opgenomen. Dat de verantwoordelijkheid eerder bij de vervoerder lag omdat de betaling nu eenmaal contant in de taxi gebeurde, betekent niet dat dit ook nog zo is nu de manier van innen is veranderd.

Bescherming van de reizigers

Bovendien zou het kunnen dat de gemeenten deze verandering niet goed hebben doordacht. Als het taxibedrijf het geld op een andere manier dan contant moet innen, zijn daarvoor extra persoonsgegevens van de reizigers nodig. Hierover is echter niets in de aanbestedingsstukken opgenomen. En dat botst weer met het idee achter het uitbannen van contant geld: bescherming van de reizigers. Daarom worden de tegenvorderingen van Witteveen toegewezen. Dat betekent dat de gemeenten de eigen bijdragen van reizigers moeten innen en er voor moeten zorgen dat dit geld op redelijke termijn aan Witteveen wordt overgemaakt.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...