‘Gemeente moet ingrijpen in opstapmarkt Amsterdam’


FNV Taxi vindt dat de problemen zich opstapelen in de straattaximarkt in Amsterdam en eist dat de gemeente ingrijpt. De vakbond stelt een maximum aan het aantal taxivergunningen voor. Ook werkgeversorganisatie KNV vindt dat er iets moet veranderen, maar heeft er vertrouwen in dat dit na de gemeenteraadsverkiezingen gaat gebeuren.

Dat het druk is in de Amsterdamse opstapmarkt is inmiddels bekend. Volgens de laatste telling zijn er in de hoofdstad zo’n 4.200 chauffeurs aangesloten bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Daarnaast is er een grote groep Uber-chauffeurs actief in Amsterdam, al zijn dat voor een deel chauffeurs die ook bij een TTO zijn aangesloten. Daarnaast rijden er naar schatting zo’n 700 snorders rond. Weliswaar illegale chauffeurs, maar daar rijden ze niet minder ritten door.

‘Blijft voor niemand iets over’

Een veelgehoorde inschatting is dat in de Amsterdamse opstapmarkt zeker 6.000 taxichauffeurs actief zijn. Minke Jansma van FNV Taxi denkt zelfs dat het er 7.000 zijn. “De taart moet nu worden verdeeld over zoveel chauffeurs dat er voor niemand iets overblijft.” Daarom zou de vakbond graag een limiet zien op het maximale aantal Taxxxi-vergunningen. Verder pleit FNV er voor dat TTO-chauffeurs en Uber-chauffeurs aan dezelfde regels moeten voldoen, zodat ook handhaving en toezicht gelijkgesteld kunnen worden.

Tegelijk springt FNV Taxi in de bres voor Uber-chauffeurs, die zouden rijden voor te lage tarieven, tegen een commissie van 25 procent en veelal in constructies van schijnzelfstandigheid. Jansma: “De oproep van de chauffeurs is duidelijk: de commissie omlaag naar 10 procent en de tarieven omhoog. Als de situatie zo blijft als nu zeggen ook de Uber-chauffeurs dat er voor Uber geen plaats is op de markt. Als Uber gezien wil worden als platform dan moeten ze zich ook gedragen als platform en niet als werkgever, zoals ze nu doen.”

ILT blijft controleren

Volgens Jansma doet de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport (ILT) te weinig om het rijden in schijnconstructies te stoppen en moet er beter worden gecontroleerd. In reactie daarop zegt een woordvoerster het volgende: “De ILT controleert op alle vormen van illegaal taxivervoer. In dat kader heeft ze eerder aan Uber een dwangsom van 1 miljoen euro opgelegd. Daarvan is 3,5 ton geïnd wegens UberPop-overtredingen. Daarin heeft de hoogste bestuursrechter, het College voor van Beroep voor het Bedrijfsleven, de ILT ook in een bodemprocedure gelijk gesteld. De ILT blijft controleren op elke vorm van illegaal taxivervoer.”

‘Eén beleid zou logisch zijn’

FNV wil graag dat alle partijen, en dan in het bijzonder de gemeente, de problemen in de Amsterdamse straattaximarkt aanpakken. Ook KNV Taxi en Zorgvervoer vindt dat het zo niet langer kan, laat secretaris Hubert Andela weten. “Wij zijn het met FNV eens dat er wat moet gebeuren. En één soort beleid voor taxi’s die in de praktijk op standplaatsen en op straat allemaal hetzelfde werk doen, zou hartstikke logisch zijn. We verwachten dat na de gemeenteraadsverkiezingen het nieuwe college van B&W daar meteen mee begint. KNV legt hiervoor namens de Amsterdamse leden alvast voorstellen bij de gemeente neer.”

Lees ook: 

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...