‘Gelijk speelveld voor alle ondernemers contractvervoer’


De hele sector voor contractvervoer praat over aanbestedingen, vaak met als insteek dat het anders moet. Bertho Eckhardt van KNV zet op 12 oktober tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2016 uiteen hoe het anders zou kunnen: met een nieuw model voor aanbesteden en door bestaande bestekken grondig te toetsen. 

Koninklijk Nederlands Vervoer is de brancheorganisatie waarvan KNV Taxi onderdeel uitmaakt. De leden van KNV Taxi zijn goed voor zo’n 70 procent van de omzet in de Nederlandse markt. Eckhardt houdt samen met het bestuur voortdurend een vinger aan de pols van wat er leeft in de sector, om dat vervolgens onder de aandacht te brengen van de beleidsbepalers.

Dat de manier waarop aanbestedingen voor contractvervoer plaatsvinden hoog op de agenda van veel taxibedrijven staat, mag duidelijk zijn. Het is dan ook dit onderwerp waar Eckhardt met zijn presentatie tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer 2016 dieper op in zal gaan.

Gunnen op waarde

“Met een aantal taxi-ondernemingen hebben we een model voor aanbestedingsbestekken ontwikkeld”, legt Eckhardt uit. “Prijs is in dat concept nog steeds een element, maar er is veel meer ruimte voor het gunnen op waarden als dienstverlening. Dat staat natuurlijk enigszins haaks op de lijn die adviesbureaus de laatste jaren hebben ontwikkeld. Over dat nieuwe model zal ik tijdens mijn presentatie uitgebreid vertellen”, aldus de KNV-voorzitter.

“Daarnaast ga ik in op wat we tijdens het Jaarevent KNV Taxi al hebben aangekondigd: het tenderteam taxi. Daarin werken we samen met de vakbonden, en deze organisatie moet op 1 januari 2017 operationeel moet zijn. Vanaf die datum zullen we aanbestedingen binnen de taximarkt gaan beoordelen. Deze benadering past ook in de visie die we als KNV eind vorig jaar hebben gepresenteerd.”

Kwaliteit meewegen

In deze visie genaamd ‘Taxi: vaste waarde in mobiliteit’ staat onder meer dat de aanbestedingen worden bekritiseerd vanwege de eenzijdige nadruk op prijs in veel gunningen. Cijfers die direct aantonen dat het contractvervoer onder druk staat van prijsdalingen als gevolg van het nu vijftien jaar oude aanbestedingsmodel zijn er niet, maar niemand in de branche zal bestrijden dat er een verband bestaat. Het grootste deel van de gunning wordt vaak bepaald op basis van de prijs. Kwaliteit wordt vaak wel meegewogen, maar niet in de mate die de sector graag zou zien.

“Met deze benadering is de fase van het formuleren van de visie afgerond”, legt Eckhardt uit. “Nu zijn we bezig om alles concreet te maken, zodat we op 1 januari echt aan de slag kunnen. Het doel waar we naar streven is een gelijk speelveld voor alle ondernemers in het contractvervoer. Dan gaat het bijvoorbeeld om marktconforme arbeidsvoorwaarden die op een eenduidige manier kunnen worden toegepast, zodat daar binnen de sector geen onderlinge verschillen in bestaan.”

Taxivervoer en OV

Een ander punt betreft het ontschotten van alle budgetten waar de contractvervoerders mee te maken krijgen. “Er zijn aparte budgetten voor wmo, leerlingenvervoer, vervoer van en naar de dagbesteding en noem maar op. Wij zouden graag zien dat die budgetten veel meer gecombineerd worden. En door de ‘appification’ van de samenleving wordt het voor reizigers steeds beter mogelijk om vervoer op maat te regelen. Daardoor wordt taxivervoer als onderdeel van het OV steeds logischer, met name in dunbevolkte gebieden”, schetst Eckhardt de focus van het tenderteam én de inhoud van zijn lezing.

Tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer hoopt Eckhardt op dialoog met en input van mensen die zijn presentatie bijwonen. En er bij zijn is volgens hem de moeite waard. “Iedereen die werkzaam is in het contractvervoer, zowel aan de opdrachtgevende als de uitvoerende kant, zou in mijn ogen kennis moeten nemen van het nieuwe model voor aanbestedingen dat wij hebben ontwikkeld. Datzelfde geldt voor het toetsingsinstituut dat we aan het oprichten zijn, samen met de vakbonden. We willen opdrachtgevende partijen helpen met eenduidig aanbesteden. De hele branche heeft baat bij wat wij met deze benadering willen bereiken.”

Het Nationaal Congres Contractvervoer vindt plaats op 12 oktober 2016 in Expo Houten. Meld je nu aan

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...