Geen VOG wegens overtreden taxiwetten


Een man die in het verleden meermaals met justitie in aanraking was gekomen, kreeg terecht geen Verklaring Omtrent Gedrag om een chauffeurskaart mee aan te vragen. Dat heeft de rechter in hoger beroep besloten. De man had onder meer gefraudeerd en taxivervoer verricht zonder daarvoor de juiste papieren te hebben. 

De man vroeg de VOG in juli 2016 aan, maar dat verzoek werd afgewezen. In oktober gebeurde hetzelfde met zijn bezwaar tegen dat besluit en ook in een rechtszaak over dit onderwerp kreeg hij in april 2017 geen gelijk. Tegen die uitspraak ging hij in hoger beroep, maar ook in die laatste procedure haalde hij zijn gelijk niet.

Bij een VOG-aanvraag wordt vijf jaar teruggekeken in het Justitieel Documentatie Systeem. In de terugkijkperiode was de man diverse keren met justitie in aanraking gekomen. Hij had onder meer de belastingwet overtreden door bepaalde gegevens niet te verstrekken en taxivervoer verricht zonder vergunning. Ook had hij taxivergunningen aan anderen verpacht of ter beschikking gesteld.

Functie misbruiken

Volgens de man hoeven deze en andere overtredingen niet te betekenen dat hij zijn werk als taxichauffeur niet goed zou kunnen doen. Maar daar gaat de rechter dus niet in mee. Als een VOG-aanvrager met justitie in aanraking is gekomen, dan moet worden door de staatssecretaris worden afgewogen of die misstappen, indien ze in de toekomst weer worden begaan, een behoorlijke uitoefening van het werk in kwestie in de weg kunnen staan.

In dit geval is de overweging dat de man als taxichauffeur moet zorgen voor de veiligheid en het welzijn van zijn passagiers en hun eigendommen. Als hij weer fraude zou plegen, bestaat het risico dat hij daarvoor zijn functie als taxichauffeur misbruikt. Hij kan dan bijvoorbeeld fraude plegen met zijn administratie en zo zijn passagiers of werkgever benadelen teneinde zelf financieel voordeel te behalen.

Overtredingen Wp 2000

De man heeft verder een keer een boete gekregen omdat hij een aanwijzing van een ambtenaar in functie niet opvolgde, en als hij dat als taxichauffeur opnieuw zou doen kan dat voor problemen zorgen. Hetzelfde geldt voor zijn overtredingen van de Wet personenvervoer: elke herhaling van die overtredingen zou betekenen dat hij zich niet aan de regels voor taxivervoer houdt. Al met al vindt de rechter het dus terecht dat de man geen VOG heeft gekregen om een chauffeurskaart mee aan te vragen.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...