Friese gemeenten starten pilot met vrijwillige taxichauffeurs


In de gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Ooststellingwerf worden onder meer de mogelijkheden onderzocht om vrijwilligers in te zetten als taxichauffeur in het doelgroepenvervoer. Daarvoor zijn de gemeenten een pilot gestart met welzijnsorganisaties Scala en Timpaan Welzijn en verschillende vervoerders. 

Door de drie gemeenten worden nu verschillende vervoerders ingezet voor het wmo- en leerlingenvervoer. In de pilot worden deze verschillende vervoersvormen gebundeld, waardoor het mogelijk moet worden om slimme vervoerscombinaties te maken. Zo worden bijvoorbeeld de taxibusjes voor het leerlingenvervoer straks ook onder schooltijd gebruikt en rijden zij in meerdere gemeenten. “Door vrijwilligers als chauffeur in te zetten op de taxi’s, gaan de vervoerskosten verder omlaag en kan het dagbestedingsvervoer gegarandeerd worden voor mensen die daarvan afhankelijk zijn”, aldus de gemeenten.

Chauffeursopleiding

Zij zijn dan ook op zoek naar meer vrijwilligers die als chauffeur op een taxi willen rijden. “Dit kunnen inwoners zijn met een uitkering, maar ook senioren die al met pensioen zijn. De vrijwilligers vinden niet alleen een zinvolle tijdsbesteding, maar krijgen ook de kans om hun vaardigheden uit te breiden en (waar mogelijk) toe te werken naar een betaalde baan. Zij krijgen namelijk een chauffeursopleiding en een EHBO-training. Omdat de vrijwilligers wel geschikt moeten zijn, vindt er een selectie plaats”, zo schrijft de gemeente Weststellingwerf op zijn website.

Taak van gemeente

De drie gemeenten hebben gezamenlijk dagbesteding ingekocht bij zoveel mogelijk lokale aanbieders. “Maar ook het vervoer van en naar de dagbestedingslocatie voor degene die dat niet op eigen kracht of met behulp van het netwerk kan regelen, is een taak van de gemeente. De drie gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk deel uitmaken en blijven maken van de maatschappij. Niet alleen de dagbesteding zelf, maar ook de inzet van vrijwilligers in het vervoer draagt hier aan bij”, zo verklaren de gemeenten hun keuze voor deze pilot.

Wil je alles weten over de ontwikkelingen in het Nederlands doelgroepenvervoer? Tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer worden veel voorbeelden uit de praktijk uitgebreid besproken. Meld je nu aan want het congres vindt al plaats op donderdag 12 oktober in Expo Houten.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...