Friese gemeenten moderniseren leerlingenvervoer 


De gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland passen hun leerlingenvervoer aan de veranderde praktijk aan. Mede door de invoering van vervoerssysteem Jobinder is er de laatste tijd het nodige veranderd. De gemeenten spelen daar met ingang van het nieuwe schooljaar op in en zullen op de wat langere termijn een nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer opstellen.

Sinds 1 januari van dit jaar werken de vier gemeenten ambtelijk samen onder de noemer DDFK. Een week later was de officiële start van het nieuwe doelgroepenvervoer in het noordoostelijke deel van Friesland, waar de DDFK-gemeenten toe behoren. Jobinder voorziet in een andere aanpak van het doelgroepenvervoer, onder meer met een mobiliteitscentrale die wordt verzorgd door Connexxion. Taxi NOF, Waaksma, Postma, VMNN, Dorenbos, De Jong en Nuis nemen het vervoer van leerlingen en wmo-pashouders voor hun rekening.

Veranderingen in vervoersstromen

De Wet Passend Onderwijs en de Jeugdwet zorgen op hun beurt voor veranderde en nog veranderende vervoersstromen binnen het leerlingenvervoer, zo stellen de DDFK-gemeenten.Het is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend dat de dichtstbijzijnde toegankelijke school altijd de oplossing is voor een kind dat, om wat voor reden dan ook, niet in de eigen woonplaats onderwijs kan volgen.

Daarom kunnen ouders vanaf augustus aanstaande een tweede adres opgeven waar het kind naartoe kan worden gebracht. Om ouders, kinderen, onderwijsinstellingen en vervoerders niet tijdens het schooljaar voor verrassingen te stellen, gaat die verandering meteen bij de start van het nieuwe schooljaar in.

Verordening leerlingenvervoer

Per 1 januari zullen de vier gemeenten ook bestuurlijk fuseren tot de gemeente Noardeast-Fryslan. Dat zal aanleiding zijn om een nieuwe verordening van het leerlingenvervoer vast te stellen. Dit kan pas gebeuren als de nieuwe gemeente een feit is, dus tot die tijd wordt er gewerkt met een beleidsnotitie voor het actualiseren of verhelderen van zaken. De modernisering van het leerlingenvervoer is onder meer gebaseerd op de ervaringen die de uitvoerende partijen sinds 1 januari 2017 hebben opgedaan.

Lees ook:

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...