FNV in actie tegen Noot om vermeend opsparen uren chauffeurs


FNV Taxi beticht Noot Personenvervoer ervan in strijd met de cao overuren van chauffeurs op te sparen. Noot bestrijdt dat dit het geval is. De vervoerder is ook wat verbaasd over de manier waarop de vakbond deze kwestie heeft aangepakt, die wordt aangezwengeld enkele maanden nadat Noot de FNV Taxi Beker ontving.

Volgens Martijn Kersing, directeur van Noot Personenvervoer, heeft FNV Taxi namelijk in eerste instantie wel een oproep gedaan voor actie tegen het vervoersbedrijf. Maar daarbij zou geen contact zijn opgenomen met Noot. “Niemand van de vakbond heeft bij ons iets gevraagd of de moeite genomen om contact met ons op te nemen. Intussen is het contact er wel omdat ik zelf maar een mail hebt gestuurd”, legt Kersing uit.

Het bezwaar van FNV betreft de manier waarop Noot met de jaarurenregeling (JUR) om zou gaan. Deze is bedoeld voor chauffeurs in het contractvervoer die vaste tijden en routes rijden, maar toch een sterk wisselend inkomen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze bij gelegenheid worden ingezet voor andere vormen van vervoer. Maar ook omdat er twaalf weken per jaar geen leerlingenvervoer plaatsvindt vanwege schoolvakanties. De JUR is in het leven geroepen om deze chauffeurs elke maand een vast salaris op basis van een gemiddeld jaarinkomen uit te kunnen betalen.

Melding bij SFT

Noot Personenvervoer zou deze uren echter opsparen en pas aan het einde van het schooljaar uitbetalen. Dat is in strijd met de cao, want uren die bovenop de genormeerde routes worden gereden moeten in de maand die daar op volgt worden uitbetaald. FNV Taxi zegt van Noot-chauffeurs meerdere meldingen van deze verboden werkwijze te hebben ontvangen. De vakbond roept anderen die dit mogelijk nog niet hebben gedaan om melding te maken bij Noot.

Maar FNV vraagt eventueel getroffen chauffeurs ook melding te doen bij Sociaal Fonds Taxi, dat op de naleving van de cao toeziet. En als zich genoeg chauffeurs bij de vakbond melden met een soortgelijk verhaal, dan is collectieve actie een mogelijkheid.

Voor Martijn Kersing is het niet duidelijk waar het verhaal van FNV Taxi precies op is gebaseerd. “Er zijn voor zover mij bekend drie chauffeurs die zich met vragen bij ons hebben gemeld. Wij hebben hen uitleg gegeven over de manier van werken en er is niemand geweest die bij ons heeft aangegeven het niet te snappen of het niet eens te zijn met de manier van werken.” Bovendien is wat FNV beweert volgens Kersing niet waar. “De opmerking dat de chauffeurs aan het eind van het schooljaar pas uitbetaald worden is onjuist. Wij handelen niet in strijd met de cao.”

FNV Taxi Beker

Dat FNV nu het vizier op Noot richt is des te opmerkelijker omdat het bedrijf enkele maanden geleden door diezelfde vakbond nog beloond werd voor goed werkgeverschap. “Noot is een voorbeeld binnen de taxibranche in Nederland van hoe het ook kan en hoe je met mensen om moet gaan”, sprak een FNV’er in oktober. Toen reikten chauffeurs die van het failliete Klomp waren overgenomen aan Martijn Kersing de FNV Taxi Beker uit, omdat hij woord had gehouden door iedereen een goed contract te geven. De huidige zaken verbaast Kersing dan ook zeer, blijkt uit zijn verwijzing naar de prijs een paar maanden geleden: “Ik krijg de indruk dat het een wisselbeker betrof.”

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...