Financiering en verzekering taxi in één totaalconcept


Een taxi tegen betaalbare premies verzekeren is voor veel individuele taxi-ondernemers nog steeds een lastig verhaal. Financial Auto Lease.com biedt daar nu een extra oplossing in. Het bedrijf bemiddelt steeds vaker bij de financiering van taxi’s en maakt nu ook de combinatie met een vrijblijvend aanbod voor een taxiverzekering. Bovendien kan sinds kort ook de BPM worden meegefinancierd.

Rob Bink houdt zich met zijn bedrijf al jaren bezig met het bemiddelen richting autofinancieringen. Dat doet Financial Auto Lease.com voor zowel bedrijven als particulieren. Sinds enkele maanden wordt deze dienst ook verleend aan steeds meer taxi-ondernemers. Het verkrijgen van een taxi-financiering is door terughoudendheid bij financiële instellingen niet altijd even makkelijk, maar Bink geeft aan dat het goed lukt om zijn klanten daarin te helpen.

Door zijn werk voor deze branche kwam hij ook met een ander belangrijk thema in aanraking: de taxi-verzekering. “Dat is een onderwerp dat heel erg speelt onder taxi-ondernemers”, zo merkt hij. Diverse verzekeraars besloten per 2018 te stoppen met het verzekeren van taxi’s. Zij die overbleven, verhoogden hun premies flink. Dat zou komen door aangescherpte kapitaaleisen voor verzekeraars, maar ook omdat er in taxiland steeds meer schade zou worden gereden. Hoe dan ook zaten heel wat individuele ondernemers de laatste tijd met de handen in het haar.

Tussenpersoon

Financial Auto Lease.com komt nu met een aanvullende oplossing voor deze doelgroep. “Zelf zijn we geen verzekeraar en we bemiddelen daar ook niet in, maar we hebben wel goede contacten met partijen op dat gebied. We hebben een tussenpersoon gevonden die daarmee aan de slag is gegaan. Voor mij was het uitgangspunt dat het mooi zou zijn als wij het aanbod voor financiering en verzekering zouden kunnen combineren. En binnen dat totaalconcept is het nu ook mogelijk om de BPM mee te financieren, want daar blijkt eveneens veel vraag naar te zijn.”

Eerst moet natuurlijk de financiering gerealiseerd worden. Of Bink iemand kan helpen, wordt onder meer bepaald door het hebben van eigen middelen om bijvoorbeeld de BTW voor te financieren en een aanbetaling te doen. Als die financiering eenmaal in kannen en kruiken is, wordt de taxi-ondernemer in kwestie door de tussenpersoon benaderd. Indien gewenst kan deze tussenpersoon gaan inventariseren wat de mogelijkheden zijn op het gebied van verzekeringen. In het uiteindelijke aanbod spelen zaken als de soort auto en het aantal schadevrije jaren een rol.

Klant bepaalt helemaal zelf

“Dat totaalpakket bieden we nu: als iemand via ons de financiering van de taxi rond krijgt, kunnen we hem of haar ook een vrijblijvend aanbod doen voor een taxiverzekering”, vervolgt Rob Bink. “De klant bepaalt dus helemaal zelf of er van dat aanbod gebruik wordt gemaakt. Een taxi die is aangeschaft, moet in elk geval ook verzekerd worden. En met dit totaalconcept breiden we de mogelijkheden om die verzekering voor elkaar te krijgen voor taxi-ondernemers wat verder uit. Het gaat er vooral om dat we maatwerk leveren, want elke klant heeft weer andere wensen.”

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...