Failliet Verhoef rijdt voorlopig door; curator onderzoekt doorstart


De voertuigen van het failliete taxibedrijf Verhoef uit Uithoorn blijven voorlopig rijden. Zo komt het vervoer van de klanten niet in gevaar en kan de curator onderzoek doen naar een gehele of gedeeltelijke doorstart. De directie van het bedrijf heeft zelf het faillissement aangevraagd.

Curator Stephan van de Kant geeft aan dat het faillissement gaat om Verhoef Service Company, alsmede de BV’s Verhoef Personenvervoer, Verhoef Groepsvervoer en Verhoef Select Drive. Ook de activiteiten van Verhoef Select Coaches en Mijn-Taxi.nl vallen onder het faillissement. Dat werd door de directie zelf aangevraagd vanwege tegenvallende resultaten, grotendeels als gevolg van kleine marges in de taxisector de laatste jaren. Ook de beperkte budgetten en tarieven voor de verschillende vormen van doelgroepenvervoer worden als oorzaak genoemd.

Alles in kaart brengen

Voorlopig worden de bedrijfsactiviteiten zo goed als mogelijk voortgezet. Er is een afkoelingsperiode van twee maanden ingelast waarin leveranciers eventuele rechten op de failliete boedel in beginsel niet kunnen uitoefenen. Dat wil niet zeggen dat het vervoer twee maanden lang in deze vorm wordt voortgezet, maar wel dat de curator de gelegenheid krijgt om alles in kaart te brengen terwijl het vervoer niet in gevaar komt.

Van de Kant wil zich eerst een beeld vormen van de omvang van de boedel en de rechter van schuldeisers. Daarnaast zal hij onderzoeken of een doorstart van het bedrijf, of delen daarvan, tot de mogelijkheden behoren. In eerste instantie is er zeker belangstelling van andere bedrijven, maar de aantrekkelijkheid van een failliet vervoersbedrijf hangt ook samen met de opdrachten die het heeft en kan behouden.

Gehalveerde orderportefeuille

Dat bleek onlangs bij het failliete Personenvervoer Zuid-Limburg. Aanvankelijk was er veel belangstelling voor een doorstart van dat bedrijf. Maar in de weken nadien bleek dat het werk voor Omnibuzz, dat als onderaannemer werd gedaan, door de opdrachtgever elders was ondergebracht. Met een gehalveerde en versnipperde orderportefeuille was PZL daarmee niet langer interessant voor een doorstart.

Lees ook:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...