Europees Parlement verwerpt Mobiliteitspakket


De maatregelen die de Europese Commissie wilde nemen voor onder meer het touringcarvervoer zijn niet goedgekeurd door het Europees Parlement. De werkgevers in de sector betreuren de gang van zaken, terwijl de vakbonden er juist blij mee zijn.

In een stemming op woensdag heeft het voltallige Europees Parlement de amendementen van de commissie Vervoer verworpen. Het betreft de regels omtrent rij- en rusttijden, cabotage en de detachering van chauffeurs. Het Mobiliteitspakket wordt daarom teruggestuurd naar de parlementaire commissie voor Vervoer en toerisme. Deze commissie zal zich nu nogmaals over het pakket moeten buigen.

In de plannen van de Europese Commissie voor vervoer en transport over de weg werd de touringcar benoemd als schoonste en meest efficiënte vorm van transport. KNV Busvervoer (nu Busvervoer Nederland) was goed te spreken over de plannen, omdat ze kunnen leiden tot een betere concurrentiepositie voor het busvervoer. Maar er werden ook zaken gevonden in het Mobiliteitspakket die dat zouden kunnen tegenwerken, zoals congestieheffingen. KNV zette daarom, samen met de internationale branchekoepel IRU, in op verdere verbetering van de voorstellen.

Gevaar voor chauffeurs

Vakbond FNV was juist niet te spreken over de plannen. In een brief aan minster Cira van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat werd het Mobiliteitspakket een gevaar voor chauffeurs, passagiers en medeweggebruikers genoemd. Volgens de vakbond kon het aantal uren dat chauffeurs achtereen mogen werken door de maatregelen worden opgerekt naar vijftien, wat zou kunnen zorgen voor oververmoeide bestuurders en gevaarlijke verkeerssituaties.

Gezien dat standpunt is het niet vreemd dat de vakbond nu blij is dat het maatregelenpakket door het Europees Parlement is verworpen. Brigitta Paas, bestuurder FNV Toer, is opgelucht: “We hebben hier keihard voor gewerkt. Gelukkig zijn er in Brussel mensen die snappen wat de impact van deze voorstellen zou zijn voor de dagelijkse praktijk van het wegvervoer. Heel blij dat hier een stokje voor gestoken is. Nu moeten we doorpakken, we moeten echt iets beters krijgen, voor Europa en voor Nederland.”

Gemiste kans

IRU vindt het vooral jammer dat er nu al voor de tweede keer geen compromis is bereikt. De organisatie voor het internationale wegvervoer spreekt van een gemiste kans dat er nu weer van voren af aan moet worden begonnen met de discussies over deze onderwerpen omdat de Europarlementariërs geen water bij de wijn willen doen.

Volgens de IRU kan het nu jaren duren voor er een Europese oplossing is en blijft het tot die tijd behelpen met een lappendeken van nationale regels en wetten. De Nederlandse touringcarsector vindt het vooral een gemiste kans dat de administratieve lastendruk rondom de detacheringsrichtlijn niet zal afnemen de komende jaren.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...