Drie keer zoveel startende taxi-ondernemers in 2016


Het aantal startende, zelfstandige taxichauffeurs in Nederland is in een jaar tijd bijna verdrievoudigd. Waar in 2015 nog 587 nieuwe taxi-ondernemers aan de slag gingen, waren dat er vorig jaar 1.704. Dat blijkt uit cijfers van ING Economisch Bureau, dat de vereenvoudigde taxiwetgeving en de groei van Uber als oorzaken noemt voor de toename van het aantal startende taxichauffeurs.

De groei van het aantal zelfstandige taxichauffeurs past in een bredere ontwikkeling. ING Economisch Bureau constateert namelijk dat het aantal starters in Nederland vorig jaar op het hoogste niveau in zes jaar uitkwam. Het aantal starters nam met 2 procent toe tot 131.000, de hoogste stand sinds deze tellingen in 2010 begonnen. Wel is het zo dat de transportsector er, samen met de agrarische branche, qua groei van het aantal startende ondernemers bovenuit steekt.

Meer taxibedrijven

Voor wat betreft de transportsector is die groei voor een stevig deel te danken aan mensen die als taxichauffeur voor zichzelf begonnen. In 2010, het eerste jaar van de tellingen, werd die stap door 399 mensen gezet. In de jaren daarna nam dat aantal geleidelijk toe, tot 587 beginnende taxi-ondernemers in 2015. Maar vorig jaar groeide dat aantal starters dus flink tot 1.704. Dat zegt op zichzelf nog niets over het aantal zelfstandig werkende taxichauffeurs, maar de Kamer van Koophandel constateerde onlangs ook al dat het aantal taxiondernemingen in Nederland vorig jaar fors is gegroeid.

Zowel de KvK als ING Economisch Bureau noemen de versoepeling van de taxiwetgeving per 1 januari 2016 als belangrijkste oorzaak van het groeiende aantal staters en ondernemingen in de taximarkt. In veel gevallen gaat het om mensen die als zzp’er voor zichzelf rijden. Door de aanpassingen van de wet is de vakbekwaamheidseis voor taxi-ondernemers komen te vervallen, waardoor zij ook de bij dat ondernemerschap behorende vakbekwaamheidsexamens niet meer hoeven af te leggen bij het CBR.

Groei door Uber

Potentiële chauffeurs moeten nog wel hun rijexamens met goed gevolg afleggen bij het CBR. En die organisatie gaf onlangs ook al aan te merken dat er veel vraag is naar examens voor taxi, bus, vrachtwagen en tractor. Alle indicatoren wijzen dus niet alleen op een groei van het aantal startende taxi-ondernemers, maar ook op een toename van het totale aantal taxibedrijven. Het is dus niet zo dat de groei teniet wordt gedaan doordat er net zoveel of meer zelfstandige chauffeurs weer mee ophouden.

Naast de veranderde taxiwet noemt ING ook de groei van Uber als oorzaak van het toenemende aantal taxi-starters. Uber werkt immers met zzp’ers. De dienst is vooral in Amsterdam en omgeving actief, en daar zit tevens de grootste groei in het aantal startende taxi-ondernemers. In 2015 waren dat er nog 249, vorig jaar waren het er met 787 ruim drie keer zoveel.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...