‘Doelgroepenvervoer kan niet meer per gemeente’


Arnhem-Nijmegen is de eerste regio die op grote schaal tot bundeling van het doelgroepenvervoer is overgegaan. Eric Reintjes denkt dan ook dat de taximarkt veel kan leren van de zaken van de eerste ervaringen met Avan, en dat kan tijdens zijn lezing op het Nationaal Congres Contractvervoer 2016. Reintjes zal op 12 oktober praten over zowel de positieve ervaringen als de minder vlot verlopende zaken, zoals de opstartproblemen van het contactcenter. 

Eric Reintjes heeft al zijn hele loopbaan met vervoer te maken. “Ik heb gewerkt bij vervoerbedrijven en opdrachtgevers van vervoer, zowel openbaar vervoer als regiotaxi. Vanaf april 2016 ben ik secretaris-hoofd van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen. Deze organisatie is een bedrijfsvoeringsorganisatie, opgericht om namens de negentien deelnemende gemeenten de uitvoering van het vervoer waarvoor zij verantwoordelijk zijn te realiseren. Het nieuwe vervoersysteem rijdt onder de naam Avan.”

Contracten laten instromen

Reintjes zal tijdens zijn lezing de samenwerking binnen de regio op het gebied van doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer volgens het regiemodel tegen het licht houden.

Samenwerken en bundeling van vervoer is belangrijk omdat alle gemeenten in onze regio, groot en klein, er van overtuigd zijn dat je als individuele gemeente het vervoer waarvoor je verantwoordelijk bent niet meer alleen en afzonderlijk per doelgroep kunt organiseren. De financiële taakstellingen en krimpende budgetten maken dat eigenlijk onmogelijk.”

Het regiemodel is gekozen omdat dit mogelijkheden biedt om contracten die op een later moment aflopen alsnog te laten instromen in het nieuwe vervoersysteem. Binnen de negentien gemeenten is immers sprake van heel veel verschillende vervoerscontracten, die allemaal over andere reizigersgroepen gaan en op andere data aflopen. Die overeenkomsten kunnen geleidelijk overgaan naar Avan.

Leerlingenvervoer

“Maar het regiemodel stelt ons ook in de gelegenheid om, indien gewenst, tijdens de looptijd van het contract systeemkenmerken aan te passen zonder grote gevolgen voor de betrokken partijen. Gemeenten vinden het erg belangrijk om aan de knoppen te kunnen draaien op momenten dat daar financiële of politieke noodzaak toe is”, legt Reintjes uit.

Ook van de kant van het vervoer is Avan grootschalig. DVG verzorgt de regie en stuurt daarmee acht verschillende vervoerders aan. In de eerste weken van het nieuwe systeem waren er nogal wat problemen met de bereikbaarheid van het contactcenter. Ook ging het leerlingenvervoer niet bepaald vlekkeloos en kwamen er nog diverse andere opstartproblemen aan de oppervlakte.

Leermomenten uit aanbesteding

Op deze en andere eerste ervaringen, en hoe daar mee wordt omgegaan, zal Reintjes tijdens zijn lezing dieper ingaan. Ook komen onder meer leermomenten uit de aanbesteding, het regelen van maatwerkindicaties en do’s en don’ts aan de orde.

Leerzaam wordt het voor de deelnemers sowieso, denkt Reintjes. “Omdat je daar veel van kunt leren. Wij zijn de eerste regio die op deze schaal tot bundeling van verschillende doelgroepen in één systeem over zijn gegaan. De kinderziektes waar wij nu in de uitvoering tegenaan lopen, zijn voor andere partijen aandachtspunten in het voortraject.”

Eric Reintjes verzorgt zijn presentatie tijdens het Nationaal Congres Contractvervoer, op 12 oktober 2016 in Expo Houten. Schrijf je nu in om deze en andere belangrijke lezingen over aanbestedingen bij te wonen.

taxiexpobanner

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...