‘Doelgroepenvervoer kan goed uitgangspunt voor MaaS zijn’


Over Mobility as a Service wordt al een tijdje gepraat. Nu breekt de periode aan waarin dit concept in de praktijk vorm moet krijgen. En doelgroepenvervoer leent zich bij uitstek als kapstok waar ook andere vervoersvormen aan kunnen worden opgehangen, vindt men bij Korton.

Momenteel zijn er allerlei ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service gaande. Denk bijvoorbeeld aan de zeven regionale MaaS-pilots die de rijksoverheid aan het uitzetten is. In twee van deze pilots vormt het doelgroepenvervoer in een bepaald gebied zelfs het systeem waar andere vervoersvormen aan gekoppeld moeten worden. Dat laatste is essentieel, vindt Ruben Schouten van softwareleverancier Korton.

Niemand meer uitgesloten

“Doelgroepenvervoer is namelijk voor een deel van de mensen beschikbaar. Voor een ander deel van de mensen dus niet. Door doelgroepenvervoer door te ontwikkelen naar een MaaS-systeem, kan dat vervoer beschikbaar worden gemaakt voor iedereen. Natuurlijk zijn er binnen dat geheel altijd mensen die het vervoer harder nodig hebben dan anderen. Om dat te garanderen, kunnen alsnog de subsidies worden ingezet die nu ook al worden gebruikt. Maar er wordt dan niemand meer uitgesloten, wat nu in zekere zin wel gebeurt.”

Deze theorie kan volgens Theo van Nassau van Korton goed worden vertaald naar de praktijk. “Door de schotten tussen de verschillende vervoersstromen weg te nemen, kun je als opdrachtgever effectiever met al dat vervoer omgaan. En dan ontstaan er ook mogelijkheden om de mensen die geen indicatie hebben toch gebruik te laten maken van vervoer dat er al is. Natuurlijk komen daar allerlei uitdagingen bij kijken. Maar dan zit je wel op een lijn die kan worden doorgetrokken naar MaaS voor iedereen.”

Tijd om aan de slag te gaan

Doelgroepenvervoer is daarbij niet het enige denkbare startpunt, maar het biedt wel degelijk volop mogelijkheden. “Het allerbelangrijkste is dat partijen open moeten staan voor samenwerking”, stelt Schouten. “In je eentje MaaS voor elkaar krijgen wordt heel lastig.” Korton ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het faciliteren van MaaS-dienstverlening. Waar met Korton Regie nu taxibusjes worden aangestuurd, kunnen mensen straks een bredere variant op dat systeem gebruiken om met verschillende modaliteiten hun reis samen te stellen en te betalen.

Van Nassau vindt dat het tijd is om aan de slag te gaan. “We moeten gaan bekijken wat werkt en wat niet, welke combinaties van modaliteiten er mogelijk zijn. Misschien blijkt dat alleen doelgroepenvervoer beschikbaar maken voor iedereen de oplossing is. En misschien kan alles wat nu doelgroepenvervoer is wel onder openbaar vervoer gaan vallen. We moeten gaan experimenteren met MaaS. Niemand weet wat het precies moet worden, maar door ermee aan de slag te gaan, leren we bij en krijgt MaaS vanzelf vorm.”

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...