Doelgroepenvervoer Groningen en Drenthe voorlopig gegund


De 35 gemeenten in Groningen en Drenthe hebben hun doelgroepenvervoer voor de komende jaren aan verschillende vervoerders gegund. Als er geen bezwaren op de voorlopige gunning komen, wordt deze binnen drie weken definitief. De winnaars zijn Connexxion, Taxi Nuis, UVO, De Grooth en DVG met respectievelijk TCZ en Taxi Dorenbos.

De voorlopige gunning betreft het wmo-vervoer, leerlingenvervoer, participatiewetvervoer, de Hubtaxi en de ondersteuning van buurtbussen en lokaal vervoer. Het gaat om het vervoer in de 35 gemeenten die Groningen en Drenthe rijk zijn. De contracten worden afgesloten voor vier jaar en enkele maanden en kunnen daarna nog twee keer met twee jaar worden verlengd. Eind deze maand zou de gunning definitief moeten worden. Met het werk is op jaarbasis zo’n 35 miljoen euro gemoeid.

Voldoende offertes

Het vervoer in de 35 gemeenten is in zeven percelen opgedeeld. Connexxion Taxi Services won twee van deze percelen: Centraal Groningen en Noordmidden-Drenthe. Het perceel Oorst-Groningen, bestaande uit negen gemeenten waaronder Veendam en Bellingwedde, is gegund aan Connexxion en De Grooth vervoer. UVO ging aan de haal met Noord-Groningen, waartoe onder meer Bedum en Delfzijl behoren. DVG won Zuidwest-Drenthe met franchisenemer TCZ en Zuidoost-Drenthe met Taxi Dorenbos.

“Voor alle regio’s zijn voldoende offertes binnengekomen om een goed afgewogen keuze te kunnen maken”, zo schrijven de opdrachtgevers. “Publiek Vervoer heeft de offertes van vervoerders op verschillende aspecten beoordeeld. Zo staat naast de prijs óók de continuïteit en een goede kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners voorop. Uitgegaan wordt van een gezonde bedrijfsvoering en duurzame samenwerking met andere taxivervoerders. Alle aanbiedingen zijn daarom ook getoetst aan een minimale kostprijs om abnormaal lage biedingen tegen te gaan.”

OPOV

“Daarnaast is er ook gelet op hoe vervoerders omgaan met diverse thema’s, zoals duurzaamheid. Verder is aan inschrijvers gevraagd om zoveel mogelijk vaste arbeidsplaatsen te creëren, zodat kwaliteit en vakmanschap behouden blijven. Verder geldt voor eventuele overname van huidig personeel de OPOV-regeling voor overgang van personeel bij overgang van vervoer.”

De aanbesteding van Publiek Vervoer verliep niet zonder slag of stoot. BIOS-bedrijf ZCN spande een kort geding aan omdat de aanbesteding van Publiek Vervoer allerlei gebreken zou kennen. Omdat de aanbestedingstermijn werd verlengd trok ZCN zijn kort geding in, want zo ontstond er alsnog ruimte om de kwestie voor te leggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Lees ook: ZCN trekt kort geding Publiek Vervoer in

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...