Doelgroepenvervoer en taxibedrijven als startpunt voor MaaS-pilots


Van de zeven Mobility as a Service-pilots (MaaS) die de Rijksoverheid lanceert, dient in twee gevallen het doelgroepenvervoer in de regio als uitgangspunt. Het gaat om Publiek Vervoer Groningen Drenthe en twaalf Twentse gemeenten die het vervoer samen aanbesteedden. Het doelgroepenvervoer moet in die gebieden de basis gaan vormen voor een compleet vervoersaanbod voor alle inwoners.

De in totaal zeven MaaS-pilots zijn eerder al aangekondigd, maar minister van Nieuwenhoven en staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat hebben nu meer details bekendgemaakt. Ook is nu de oproep gedaan aan partijen die iets bij kunnen dragen aan de pilots om zich aan te sluiten. In de volgende fase worden de bedrijven en organisaties geselecteerd die de pilots daadwerkelijk gaan uitvoeren.

In Groningen en Drenthe wordt sinds april van dit jaar doelgroepenvervoer gereden onder de vlag van Publiek Vervoer. Ook andere vervoersdiensten, zoals de Hubtaxi en de buurtbus, zijn hier bij ondergebracht. Het huidige contractvervoer wordt in de MaaS-pilot uitgebreid, zo schrijven de bewindsvrouwen aan de Tweede Kamer. Door de koppeling te maken met het openbaar vervoer en andere vervoersdiensten, moet er een MaaS-dienst ontstaan voor alle inwoners van Groningen en Drenthe.

Marktplaats voor vervoer

Dat moet er in de toekomst als volgt uitzien: een ritaanvraag komt binnen en wordt toegewezen aan een vervoerder. Maar andere vervoerders binnen het systeem krijgen de kans om deze over te nemen als er ze de rit efficienter kunnen uitvoeren. Dat kan verder doorontwikkeld worden naar een marktplaats voor vervoer op maat, zonder dat daar nog een regiecentrale aan te pas komt. In dat aanbod moeten ook de diverse kleinschalige en plaatselijke vervoersdiensten worden opgenomen. Binnen dit geheel blijft er wel extra aandacht uitgaan naar de behoeften van mensen met een mobiliteitsbeperking.

Al het vervoer voor alle Twentenaren

In Twente hebben twaalf gemeenten samen hun doelgroepenvervoer aanbesteed. In eerste instantie lag de focus op de inkoop van het vervoer, maar het is ook altijd de insteek geweest om aan te sluiten op andere vervoersdiensten. Uiteindelijk moeten alle 625.000 Twentenaren gebruik kunnen maken van hetzelfde vervoerssysteem.

Voor het doelgroepenvervoer wordt gewerkt met vier taxibedrijven en een regiecentrale. Dit Reisbureau wordt gerund door Connexxion. Er is al afgesproken dat de dienstverlening van het Reisbureau wordt verbreed: zowel naar alle Twentenaren als naar alle beschikbare vormen van vervoer. Die verbreding moet in de MaaS-pilot vorm krijgen. Er komt een online platfom met het reisaanbod dat mensen kunnen gebruiken, waarbij diezelfde mensen ook telefonisch geadviseerd kunnen worden over de beste keuzes.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...