Diverse vervoersopdrachten naar DVG en franchisenemers


DVG en zijn franchisenemers hebben de afgelopen tijd verschillende vervoerscontracten gegund gekregen. Het gaat zowel om nieuwe klussen als om werk dat opnieuw is gegund aan DVG en de aangesloten vervoersbedrijven.

DVG heeft met Verhoef Personenvervoer uit Uithoorn de afgelopen jaren het vervoer van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer verzorgd en dat blijft ook de komende jaren het geval. Op 20 maart is een nieuwe overeenkomst afgesloten voor één jaar met de mogelijkheid om nog drie keer met een jaar te verlengen.

Franschisenemers REVO Taxi uit Bergen op Zoom en Taxicentrale Renesse schreven zelfstandig in voor het Vervoer Regio Oosterschelde, omdat er maximaal 1 basepoint per inschrijver werd gegund. Voor REVO werd dat het leerlingen- en regiotaxivervoer van basepoint Tholen, goed voor een capaciteit van zo’n 39 voertuigen. Basepoint Goes ging naar  TCR, dat hier ongeveer 68 voertuigen voor in gaat zetten.

Bestaand en nieuw vervoer

Het maatwerkvervoer in Twente is voorlopig in drie percelen gegund aan de combinatie van de DVG-franchisenemers Hulshof Taxiservice uit Saasveld en Taxi Nijhuis uit De Lutte. Het maatwerkvervoer Twente betreft het leerlingen-, wmo- en dagbestedingsvervoer van de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen. Het gaat ten dele om bestaand vervoer en deels om nieuw vervoer. De overeenkomst start op 1 juli en loopt daarna minimaal drie jaar.

Taxi van Kronenburg uit Liempde heeft het volledig vervoer van Cello definitief gegund gekregen voor een periode van vijf jaar. Het betreft hier een uitbreiding met circa 45 voertuigen inzake het vervoer van en naar dagbestedingen en werklocaties. Taxi van Kronenburg reed hier in samenwerking met DVG-franchisenemersTaxi van Kampen en Hendriks Taxi Services de afgelopen jaren al een gedeelte van. Vanaf 1 mei gaan zij gezamenlijk het volledige project uitvoeren.

Volledig verzorgen

DVG heeft het leerlingenvervoer Oirschot definitief gegund gekregen voor een periode van vijf jaar. Dit vervoer wordt momenteel gezamenlijk uitgevoerd door de franchisenemers Taxi Van Gerwen uit Zeeland, Taxi Van der Heijden uit Middelbeers en Kramer Personenvervoer uit Lage Mierde. Vanaf 1 augustus zal Taxi Van Gerwen het volledig vervoer gaan verzorgen binnen deze opdracht.

Taxi Dorenbos uit Assen heeft 6 percelen gegund gekregen van het leerlingen- en wmo-vervoer in Noordoost Friesland. Totaal gaat het om 28 voertuigen die gaan rijden onder de regiecentrale aldaar. Er geldt een maximum van 6 percelen per vervoerder. In totaal waren er bij deze opdracht 24 percelen te vergeven.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...