Dijksma: experimenteer met budgetten doelgroepenvervoer


Volgens staatssecretaris Dijksma zullen de schotten tussen budgetten voor doelgroepenvervoer en andere vormen van vervoer steeds meer gaan verdwijnen. En de kwestie met taxironselaars op Schiphol heeft volgens haar ook te maken met fatsoen en moraal. Dijksma zei dat tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Koninklijk Nederlands Vervoer, gisteren in Den Haag. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu vindt dat er in het verband van doelgroepenvervoer durf moet zijn om experimenten aan te gaan. “Dat wil de Tweede Kamer graag en ik ben daar zelf ook groot voorstander van. Er zijn veel verschillende budgetten voor zowel het decentrale vervoer als het doelgroepenvervoer. Het is interessant om te bekijken wat er gebeurt als je zaken die nu gescheiden zijn, bij elkaar zet. Kun je dan meer dan wat je nu kunt?”

De mogelijkheid van een andere uitkomst als gevolg van die aanpak vindt Sharon Dijksma “echt een heel goed experiment waard. En dat zal ook de toekomst zijn. De schotten tussen die budgetten zullen langzamerhand steeds meer gaan verdwijnen.”

Geen race naar de bodem

Dijksma is ook positief over het feit dat KNV samen met andere partijen een modelbestek heeft ontwikkeld. Dit bestek moet opdrachtgevers voor het doelgroepenvervoer stimuleren om meer op waarde te gunnen, en niet grotendeels op prijs.“Het is mooi en goed dat dit modelbestek is gemaakt, want ik ben zelf geen voorstander van de race naar de bodem.”

“In aanbestedingsland is prijs vaak de belangrijkste prikkel, maar voor passagiers gaat het ook over kwaliteit. Het is goed dat overheden scherp worden gehouden om daar op te blijven letten. Want er is nergens in de Europese regelgeving een gebod dat het bij aanbestedingen alleen over de prijs moet gaan.”

Taxironselaars: fatsoen en moraal

Dijksma liet ook haar licht schijnen over de kwestie van de taxironselaars op Schiphol. Zo’n zestig chauffeurs spanden een kort geding aan tegen maatregelen van de gemeente Haarlemmermeer om hen van de luchthaven te weren. Kort voordat de staatssecretaris sprak op de nieuwjaarsreceptie, werd bekend dat de rechter in Haarlem niet meteen uitspraak zou doen maar enkele dagen de tijd neemt om zich te buigen over deze complexe kwestie.

“We respecteren de rechtsstaat, dus de rechter mag die paar dagen gebruiken. Maar het is wel echt nodig dat er op Schiphol iets verandert. En dat heeft niet alleen met regelgeving te maken. Want op Schiphol en elders komen in het vrije vervoer incidenten voor. Soms wordt dan het excuus gebruikt dat ze met zoveel zijn, of dat de regels niet duidelijk zijn. Maar als je ziet wat er soms gebeurt richting argeloze passagiers, dan heeft dat helemaal niets met regelgeving te maken. Dan gaat het gewoon over je eigen fatsoen en je eigen moraal”, stelde Dijksma.

Bondgenoten

Voor taxichauffeurs hoeft wat dat betreft geen uitzondering te worden gemaakt, meent de staatssecretaris. “Ik heb er alle begrip voor dat je als taxichauffeur je boterham probeert te verdienen. Dan is het juist in ons aller belang dat het fatsoen gerespecteerd en uitgedragen wordt. Daarom vind het ook prettig dat we daar we daar met KNV en allerlei andere organisaties bondgenoten in hebben. Want met regels los je niet elk probleem op. Ik sta altijd klaar als het nodig is om op dat vlak iets te doen. Maar het werkt ook heel goed als mensen zich gewoon gedragen.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...