Definitieve gunning Regiotaxi Twente uitgesteld


De definitieve gunning voor de Regiotaxi Twente is uitgesteld. Reden voor dit uitstel is dat de vervoerders Luttikhuis en Connexxion een kort geding hebben aangespannen. In dat kort geding vechten zij het tweede voorlopige gunningsbesluit aan Brookhuis en DVG aan.

In het tweede gunningsbesluit was de Regiotaxi door de 14 Twentse gemeenten voorlopig gegund aan DVG (voor de gemeenten Dinkelland en Losser) en aan Brookhuis personenvervoer (voor de overige 12 Twentse gemeenten). Daarmee kwam de eerste voorlopige gunning aan Connexxion en Luttikhuis te vervallen. Deze twee partijen hadden het recht om tot en met 25 april 2016 bezwaar aan te tekenen. Van dit recht hebben beide bedrijven gebruik gemaakt.

Nieuw gunningsbesluit

Voor de gemeente Losser is een nieuw gunningsbesluit genomen. De Regiotaxi voor deze gemeente wordt nu ook voorlopig gegund aan Brookhuis. DVG kon bij toetsing niet aan de geschiktheidseisen voor Losser voldoen. De bezwaartermijn hiervan loopt tot 11 mei. De gunning voor Dinkelland aan DVG is definitief.

“Of de ingangsdatum voor de nieuwe overeenkomsten, 1 juli 2016, gehaald wordt, is nu onzeker. Het vervoer met de Regiotaxi in Twente wordt door de gemeenten gewaarborgd”, meldt woordvoerder Allard Vaatstra van penvoerder gemeente Twenterand.

Bedrijfsoordeel

Een paar weken geleden werd door penvoerder gemeenteTwenterand een nieuwe voorlopige gunning gedaan van de Regiotaxi Twente omdat Connexxion en Luttikhuis verzuimd hebben voor hun inschrijving een extra controle door Sociaal Fonds Taxi aan te vragen. Hun bedrijfsoordeel was daardoor te oud om aan de geschiktheidseisen te voldoen.

Officieel wil Twenterand nog niet zeggen aan welke geschiktheidseisen niet voldaan werd. Maar in het bestek werd gevraagd om een voldoende bedrijfsoordeel van Sociaal Fonds Taxi dat de CAO Taxivervoer correct wordt nageleefd. Deze verklaring mocht volgens de aanbesteding van Regiotaxi Twente niet ouder zijn dan twee jaar ten tijde van de deadline voor de inschrijving (eind februari).

Controle

Bedrijven die de CAO goed naleven, krijgen slechts één keer in de drie jaar controle. Bedrijven die voldoende scoren eens per twee jaar, onvoldoende bedrijven ieder jaar. Het laatste oordeel van Connexxion dateert van november 2013 en van Luttikhuis van januari 2014, zo blijkt uit gegevens van SFT. Dat betekent dat deze bedrijven zelf bij Sociaal Fonds Taxi een nieuwe controle hadden moeten aanvragen, om zeker te weten dat ze aan de geschiktheidseisen van Regiotaxi Twente zouden voldoen.

Of bovenstaande ertoe leidt dat Connexxion en Luttikhuis niet in aanmerking komen voor gunning van de Regiotaxi Twente, zal dus binnenkort worden bepaald door de rechter.

Lees ook: Regiotaxi Twente toch naar Brookhuis en DVG door blunder Connexxion en Luttikhuis

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...