Deeltaxi’s voor sporters met beperking beter benutten


Maak het gebruik van bestaande deeltaxi’s voor zowel sporters met een beperking als voor die taxi’s efficiënter met een behulp van een app. Met dat idee won Esmee Gruson de tweede Bredase City Challenge. Het winnen van de prijs van 2.000 euro betekent ook dat het plan in potentie haalbaar en uitvoerbaar wordt geacht, al moet het daarvoor wel verder ontwikkeld worden.

De tweede City Challenge riep mensen op om een innovatief vervoerconcept te bedenken voor sporters met een beperking en hun materialen. Openbaar vervoer is vanwege de grotere sportrolstoelen en andere materialen vaak geen optie en slechts een klein deel van de sporters beschikt over eigen vervoer.

De rest van deze groep maakt gebruik van deeltaxi’s, maar juist omdat deze worden gedeeld met anderen duren de ritten vaak langer. Daardoor is men vaak veel tijd kwijt met reizen of komen de sporters zelfs te laat voor een training of wedstrijd. En ook hier kan de grotere sportrolstoel lang niet altijd mee.

Taxi reserveren

De gemeente Breda wil investeren in een innovatief vervoersconcept waarmee sporters met een beperking minder reistijd hebben en met hun materialen op tijd op de training of de wedstrijd komen. Exclusief taxivervoer is te duur en daarom werd iedereen in de gemeente uitgedaagd om mee te denken over andere oplossingen. Dat leidde tot 41 inzendingen, waarvan er uiteindelijk vijf werden gepitcht en met een geldbedrag werden beloond.

Het meeste brood zien jury en publiek in het idee van Esmee Gruson. In haar concept kunnen de sporters met behulp van een app taxi reserveren en aangeven of er ook materiaal vervoerd moet worden. Om ervoor te zorgen dat sporters ook op tijd bij hun vereniging aankomen en zij niet teveel tijd kwijt zijn met de reis, moet het deeltaxisysteem verder ontwikkeld worden. De app moet leiden tot efficiency in tijd en logistiek.

Enorm geholpen

“De kracht van het idee is dat het gebruik maakt van wat er al is”, aldus de Bredase sportwethouder Paul de Beer. “Als het deeltaxisysteem ook specifiek wordt ingericht op gehandicapte sporters, zijn de sporters enorm geholpen en worden de deeltaxi’s vaker en efficiënter benut. Vaak zijn de simpelste ideeën de beste.”

Het realisatiebudget van 10.000 euro voor het meest haalbare en uitvoerbare idee wordt op een later moment toegekend. Daarvoor zien de jury en de bedenkers van de ideeën kansen om uit de vijf ideeën één concept samen te stellen en daadwerkelijk uit te gaan voeren. Elementen uit de verschillende ideeën kunnen elkaar namelijk versterken, waardoor de uiteindelijke oplossing voor sporters met een beperking effectiever wordt.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...