De Roo neemt activiteiten Deltax over


De Roo Taxi & Autoverhuur heeft de belangrijkste activiteiten van de failliete branchegenoot Deltax overgenomen. Het gaat onder meer het contract voor de regiotaxi en om het vervoer voor zorginstelling Pieter van Foreest. Er gaan zestig voertuigen en zo’n 45 medewerkers mee over naar De Roo.

Het faillissement van Deltax werd op 5 september uitgesproken door de rechtbank in Den Haag. Alles wees er op dat Deltax zich niet staande had weten te houden in het systeem van aanbestedingen voor doelgroepenvervoer. Kort voor het faillissement werd al duidelijk dat Deltax in de financiële problemen zat, waarvoor de directie van het bedrijf de vervoersaanbestedingen als oorzaak noemde.

Kort daarvoor kwam Deltax ook al in het nieuws. Na een software-update bleek het boekingssysteem voor de regiotaxi in Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en het Westland niet goed meer te werken. Dat leverde Deltax in korte tijd al 250 klachten op van teleurgestelde gebruikers. Ook vreesde het bedrijf het vertrouwen van klanten te verliezen en een boete van opdrachtgever MRDH.

Meevaller

Over de exacte oorzaak of oorzaken van het faillissement, nu een kleine maand, moet het verslag van de curator binnenkort meer duidelijkheid verschaffen. Mr. Mathieu Souren had onlangs in een reactie tegenover TaxiPro geen al te optimistische mededeling: “De kans op een doorstart neemt per uur af. Als je geen goede contracten hebt, valt er ook weinig over te nemen.”

Dat De Roo uit het naast Delft gelegen Naaldwijk nu toch een flink deel van de activiteiten heeft overgenomen, is in het licht van die uitspraak dus een meevaller. Die overname van werkzaamheden vond al op 22 september plaats, maar is nu pas bekendgemaakt door De Roo. Dat bedrijf neemt al een deel van het regiotaxivervoer in het gebied voor zijn rekening en breidt dat dus uit met de contracten van Deltax met MRDH, alsmede met het vervoer voor Pieter van Foreest.

Positie verstevigen

Ook zijn er circa zestig voertuigen van Deltax overgenomen en daarmee is de werkgelegenheid van ongeveer 45 medewerkers gewaarborgd. Voor het faillissement had Deltax zo’n negentig mensen in dienst. Algemeen directeur Marco de Roo: “Wij verstevigen hiermee onze positie als belangrijkste vervoerder in deze regio en daar zijn we erg blij mee.”  Het bedrijf in Naaldwijk heeft nu een vloot van ongeveer 500 voertuigen tot zijn beschikking voor een variëteit aan vervoersdiensten.

Lees ook: ‘Kans op doorstart Deltax elk uur kleiner’

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...