Daklichten verplicht voor keurmerktaxi’s Den Bosch


Alle taxi’s die het keurmerk van de Stichting Bossche Kwaliteitstaxi voeren moeten in de loop van het eerste kwartaal verplicht een daklicht gaan voeren. Zo moet nog duidelijker worden welke taxi’s aan de kwaliteitscriteria voldoen.

Foto: NS

Het is sinds begin 2016 verplicht om het BTx-keurmerk te voeren om vanaf standplaatsen in Den Bosch taxivervoer te mogen aanbieden. Inmiddels hebben zo’n 200 taxichauffeurs het keurmerk. Dat aantal is sinds de start gestaag gegroeid: het begon met zon honderd aanmeldingen en een klein jaar geleden, in aanloop naar carnaval, stond de teller op 166.

Opgeschort

De verplichting om een daklicht te voeren was al opgenomen in de taxiverordening van Den Bosch en komt dus niet als een verrassing. De verplichting is door de gemeente echter opgeschort tot eind 2017. Nu het nieuwe jaar is aangebroken, is ook het daklicht verplicht. Deze moet de naam van het taxibedrijf in kwestie bevatten alsmede het SBK-nummer en het logo van deze organisatie.

Straf of sanctie

De stickers worden beschikbaar gesteld door de keurmerkorganisatie maar de daklichten moeten door taxi-ondernemers zelf worden aangeschaft. In de loop van 2018 kunnen door de gemeente ‘s-Hertogenboch uitvoerregels worden vastgesteld om op de daklichtverplichting te gaan handhaven. De gemeente bepaalt in zo’n uitvoerregel ook de straf of sanctie als een daklicht niet wordt gevoerd. Zoals het er nu uitziet, wordt de daklichtverplichting in februari van kracht.

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van TaxiPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...