Controle liftplateaus rolstoelbus niet meer in APK


Het controleren van liftplateaus in rolstoelbussen valt sinds kort niet meer onder de APK-keuring. In plaats daarvan worden gespecialiseerde keuringsbedrijven ingezet die ook kunnen oordelen over de Arbo-technische staat van de rolstoelliften. Volgens RAI Vereniging zorgt deze nieuwe aanpak ervoor dat de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de personenlift beter word gewaarborgd.

Tot voor kort, 20 mei jongstleden, werd bij Algemeen Periodieke Keuringen van taxibusjes wel naar de liftplateaus gekeken. Daarbij ging het echter om de permanent aanwezige eisen, zoals goede bevestiging aan de taxi en goed functioneren van de lift. Maar naar de aspecten op het gebied van arbeidsomstandigheden werd niet zozeer gekeken, waardoor er bij dit soort keuringen volgens RAI Vereniging sprake was van schijnveiligheid.

Veiligheid

De brancheorganisatie is ook van mening dat APK-keurmeesters onvoldoende technisch zijn onderlegd om deze specialistische keuringen goed uit te kunnen voeren. “Dit is nu verholpen door de keuring uit de APK-eisen te halen en onder te brengen bij gespecialiseerde keuringsbedrijven. Op die manier wordt in één keuring zowel op de permanent aanwezige eisen gecontroleerd, als op de Arbo-technische veiligheid van de lift.”

Europese normen

Voor personenliften is een verplichte jaarlijkse keuring op arbo-technische aspecten van kracht. Daarvoor kunnen ondernemers ook terecht bij LPK-erkende bedrijven, wat staat voor Laadkleppen Periodieke Keuring. LPK is mede op initiatief van RAI Vereniging tot stand gekomen. Gecertificeerde keurmeesters controleren de lift op grond van Europese normen en kunnen daar ook een keurmerk voor afgeven. RAI vindt de keuring van groot belang om veilig personen te kunnen vervoeren en adviseert dan ook dat de liften jaarlijks worden gecontroleerd.

Powered by WPeMatico

Geef een reactie

Sinds de nieuwe telecomwet op 1 Juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We beseffen dat dit lastig en onvriendelijk is. Onze excuses hiervoor.

Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen en/of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren 90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de wereld. De cookies die u toestaat zijn niet alleen afkomstig van deze website. Maar ook van bijvoorbeeld: Youtube, Twitter ,Google en Facebook. Indien u de cookies niet accepteert, kan het mogelijk zijn dat deze website niet goed werkt. Bovendien als u alle cookies verwijdert van uw PC die met deze site te maken hebben, zal deze vraag opnieuw gesteld worden.

Wenst u de cookies niet te accepteren?
Verlaat dan deze site of sluit dit venster af...